Webový portál návštěvníka provede jednotlivými technickými školami a jejich studijními obory v Plzeňském kraji. Zjistí také více o jednotlivých oborech v seznamu technických a řemeslných studijních oborů společně s jejich charakteristikou a uplatněním absolventů. „Vyberte střední odborné učiliště či střední školu s maturitou a získejte další přínosné informace, jako je vybavení škol, podání přihlášek, přijímací zkoušky a tak dále. Vše jen navíc řešené přehlednou formou. V Aktualitách škol najdete termíny dnů otevřených dveří, informace o pořádaných akcích, případně zprávy o úspěších žáků v odborných soutěžích,“ říká vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Jaroslava Havlíčková.

Zdroj: Prekomia

V rubrice Přijímací řízení zase například budoucí studenti zjistí, k čemu budou potřebovat tzv. zápisový lístek ke vzdělávání. Na přehledné mapě si navíc lze  vybrat školu, která je nejblíže k bydlišti, nebo do které je nejlepší vlakové či autobusové spojení. Také v záložce Firmy jsou k přečtení cenné informace o zaměstnavatelích v kraji, včetně toho, jakým způsobem spolupracují s technickými středními školami a učilišti.

Zdroj: Prekomia

„Stále platí pravidlo, že řemeslo má zlaté dno a navíc maturita z technicky zaměřené školy přináší dobrý základ pro vstup na trh práce a zpravidla i zajímavé finanční ohodnocení. V Plzeňském kraji je to o to výraznější, neboť je zde řada zaměstnavatelů, kteří odborníky s technickým vzděláním potřebují a oslovují studenty technických oborů s nabídkami praxe již během studia,“ dodává Havlíčková.

 www.technikaaremeslo.cz