Hlavním cílem je kvalitní příprava k maturitní zkoušce a k dalšímu studiu na vysoké škole. Škola vytváří dobré podmínky pro výuku přírodovědných i humanitních předmětů a sportovní přípravy:

·       Zaměření na informační technologie: výuka základů robotiky, algoritmizace, 3-D tisku a virtuální reality, administrace průmyslových procesů

·       Sportovní gymnázium – zaměření na běh na lyžích, horská kola, snowboarding, biatlon

·       Výuka je obohacena o projektové dny: během dvou dnů žáci ve skupinách pod vedením vyučujících zpracovávají projekty, které si vybírají z bohaté nabídky z různých oblastí

·       Výuka anglického a německého jazyka s využitím jazykové učebny, rodilých mluvčích a poznávacích zájezdů do anglicky a německy mluvících zemí

·       Společné aktivity s žáky partnerského gymnázia ve Waldkirchenu

·       Lyžařský kurz na Špičáku a sportovní kurz v Chorvatsku

·       Na naší škole žákům nabízíme zapojit se do mimoškolních aktivit, ke kterým patří úspěšný pěvecký sbor Canto, divadelní soubor Spirála s třicetiletou tradicí a digitální školní        časopis GOOL

Všeobecné a sportovní gymnázium, Vimperk, Pivovarská 69, www.oag.cz