studenti školy Varnsdorf – www.skolavdf.cz

Považujeme za svoji prioritu poskytnout žákům naší školy kvalitní vzdělání, které je zaměřené na celkový rozvoj osobnosti a získání praktických znalostí potřebných pro život v moderní společnosti. Pedagogové naší školy se snaží upřednostňovat rozvoj dovedností před nárůstem vědomostí, pomáhají vytvářet pozitivní postoje k vlastnímu studiu a připravuje studenty a žáky k dalšímu vzdělávání. V rámci naší školy je možná tzv. prostupnost oborů a lze dosáhnout různých úrovní vzdělání, tzn. středního s výučním listem, středního s maturitní zkouškou a vyššího odborného zakončeného absolutoriem a získáním titulu DiS. – „diplomovaný specialista“. Žáci a studenti mohou také získat řadu doplňujících certifikátů, jako například CISCO Academie, AUTODESK  Academie, ECDL certifikát, Europass, Mezinárodní uznání vzdělání v elektrotechnice, řidičské nebo svářečské oprávnění, nebo mohou vykonat mezinárodně uznávané jazykové zkoušky. Škola nabízí i řadu kurzů, včetně vzdělávání pedagogických pracovníků určeného odborným učitelům základních a středních škol.

O dobré úrovni výuky svědčí i významné úspěchy řady našich žáků a studentů v odborných soutěžích na krajské, národní i mezinárodní úrovni. Absolventi naší školy nachází dobré uplatnění ve svých oborech. Věřím, že v této informační brožuře naleznete potřebné informace o oborech, které vám pomohou vyřešit vaše rozhodování.

Naším mottem  je: „Dělej, co tě baví…”

ředitel školy Ing. Bc. Petr Kotulič

 http://www.skolavdf.cz/aktualityStr

Zdroj: VOŠ, SPŠ a SOŠS a CR Varnsdorf