Svou vzdělávací nabídkou patří k základním pilířům sítě škol nejen v okrese Most, ale i v celém Ústeckém kraji. Pro vzdělávací činnost slouží dvě funkčně členěné budovy a pro ubytování žáků je k dispozici domov mládeže.

V rámci středního vzdělávání s maturitní zkouškou mohou uchazeči studovat obory Obchodní akademie, Ekonomické lyceum, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum, Praktická sestra, Zdravotnické lyceum, Sociální činnost, Masér ve zdravotnictví. Obor Ošetřovatel je zakončen závěrečnou zkouškou s výučním listem.

Vyšší odborná škola nabízí obory Firemní ekonomika, Sociálně právní činnost, Právní asistence, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Diplomovaná všeobecná sestra, Diplomovaný nutriční terapeut a Diplomovaná dětská sestra.

Zdroj: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.

Kromě středního a vyššího odborného vzdělávání nabízí škola i vzdělávání celoživotní.

Škola spolupracuje se zahraničními školami a žákům a studentům nabízí možnost zahraničních stáží v rámci programu Erasmus+. Zároveň získává významná ocenění na mezinárodních a regionálních veletrzích v rámci fiktivních firem, pěveckého sboru, soutěže v oblasti první pomoci a jiné.

Škola má velmi dobrou spolupráci se sociálními partnery, kteří umožňují na svých pracovištích průběh odborné praxe žáků a studentů, a poskytují odborníky pro akce školy.

Zdroj: VOŠ, OA, SPgŠ a SZŠ Most, p.o.

https://www.vos-sosmost.cz/