V maturitním oboru vzdělání Obchodní akademie realizujeme tento cíl zavedením nových vyučovacích předmětů jako dopravní logistika, turismus, management a marketing, a tím boříme mýtus o tom, že absolvent obchodní akademie může pracovat především jako účetní a ekonom. Naopak. Naši absolventi mají díky této inovaci širší uplatnění na trhu práce – mohou pracovat i v oblasti dopravní infrastruktury Evropské unie, v cestovních kancelářích a agenturách nebo mohou podnikat. A právě kompetenci k podnikavosti se věnujeme v maximální míře zapojením do moderního výukového programu JA Firma, který spočívá v tom, že si studenti během jednoho roku založí v rámci výuky vlastní obchodní společnost, která funguje pod vedením učitele a konzultanta. JA Firma umožňuje účastníkům proniknout do problematiky fungování společnosti od jejího založení až po likvidaci. Poté mohou žáci získat mezinárodní certifikát ESP – certifikát podnikatelských dovedností.

Škola spolupracuje s více jak 30 firmami a organizacemi, ve kterých žáci učebních a maturitních oborů absolvují odborný výcvik a odbornou praxi. Zveme odborníky z praxe do výuky, kteří předávají své zkušenosti žákům buď formou přednášek nebo workshopů, jezdíme na pravidelné exkurze do jihočeských firem a podniků, aby žáci ještě více pronikli do fungování těchto pracovišť.

Zdroj: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Studentská 13 37005 České Budějovice

Protože škola vlastní autoškolu, mohou všichni žáci všech oborů během studia získat řidičské oprávnění sk. B. Absolventi učebních oborů Opravář zemědělských strojů získávají v rámci školního vzdělávacího programu řidičské oprávnění B, T, C a absolventi oboru Mechanik opravář motorových vozidel řidičské oprávnění B, C. Všichni žáci tzv. černých oborů získávají ještě svářečské oprávnění. Všechna tato oprávnění umožňují absolventům učebních oborů najít si práci, která je nejen baví, ale je i dobře placená.

Zdroj: Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86

To je jen zlomek činností a aktivit, kterými se kaplická střední škola přibližuje co nejvíce reálným podmínkám pracovního trhu.

PhDr. Zdeňka Lovčí, ředitelka školy

Gymnázium, Střední odborná škola ekonomická a Střední odborné učiliště, Kaplice, Pohorská 86, https://geukaplice.cz/