Žáci mají možnost vybrat si mezi maturitními obory praktická sestra nebo zdravotnické lyceum a učebním oborem ošetřovatel. Nemocnice, se kterými škola spolupracuje, nabízejí studentům 3. a 4. ročníku oboru praktická sestra možnost stipendia. Naši žáci získají možnost praxe v různých zdravotnických zařízeních. Absolventi poté najdou široké uplatnění na trhu práce, případně mohou pokračovat v dalším studiu na vyšších odborných školách, či univerzitách.

Výuka ve škole probíhá v učebnách moderně vybavených z projektů „Modernizace učeben ve zdravotnických oborech“ (učebna ošetřovatelství, první pomoci a přírodovědná laboratoř) a „Jazykové učebny středních odborných škol“ (multimediální učebna se systémem ROBOTEL). Kromě běžné výuky škola pořádá zahraniční zájezdy.Zdroj: Střední zdravotnická škola, Karviná, p. o.
Pro veřejnost pravidelně otevíráme kurzy Ošetřovatel, Zdravotník zotavovacích akcí a Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

Střední zdravotnická škola v Karviné pořádá za podpory Sociálního odboru města Karviné také edukační projekt Zdravověda pro seniory a osoby se zdravotním omezením. Náplní projektu jsou rady a informace o rizikových a akutních onemocněních orgánových soustav a možných úrazech v domácím prostředí.
Zdroj: Střední zdravotnická škola, Karviná, p. o.
Lidem, kteří pečují o osobu blízkou v domácím prostředí a potřebují získat odbornou radu, je určen projekt Pečujme spolu. Oba projekty jsou pro občany města zdarma.

Všichni zájemci o studium nás můžou sledovat na sociálních sítích, Facebooku a Instagramu.

Těšíme se na Vás!

Střední zdravotnická škola, Karviná, příspěvková organizace
Borovského 2315/1
734 01 Karviná-Mizerov

Tel: 596 311 774
E-mail: sekretariat.szk@sszdra-karvina.cz