Škola je Centrem odborné přípravy Ministerstva zemědělství ČR. Samozřejmostí je poskytovaní standardního všeobecného vzdělávání, které odpovídá tomu, co veřejnost od střední odborné školy očekává.

Značná část našich žáků pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Myslíme na profesní budoucnost absolventů. Ve všech studijních a učebních oborech klademe důraz na praxi. Naším cílem je, aby žáci po ukončení vzdělávání bez problémů našli odpovídající uplatnění na trhu práce, což se nám dlouhodobě daří. Naše škola neprodukuje nezaměstnané. Během 125 let existence školy vzniklo specifické a neopakovatelné prostředí, v němž se žákům líbí.

Je zde celá řada zvláštností – kynologický areál a psí cvičiště, botanická zahrada, pokusná políčka, máme velmi dobře vybavené laboratoře chemie, chovu zvířat, pěstování rostlin a také fyziky, dále tu jsou špičkově zařízené dílny, mechanizační hala s moderní zemědělskou technikou, velká společenská místnost, tělocvična se širokým zázemím. Za zmínku stojí i nová školní jídelna, kde skvěle vaří.

Během výuky jsme v neustálém kontaktu s přírodou, což v dnešní uspěchané době představuje velký bonus. Domov mládeže není jen ubytovacím zařízením - lze tu podnikat řadu volnočasových aktivit (zájmové kroužky, exkurze, výlety atd.). Rozlehlý areál školy sestává z několika různě starých objektů. Představuje tedy něco výjimečného, zcela jiného než jen jednu strohou školní budovu.

Naše maturitní a učební obory

Maturitní obor Agropodnikání má dvě specializace, tj. zemědělský a lesní provoz a chovatelství doplněné o kynologii.

Studium s rozšířenou hodinovou dotací cizích jazyků je vhodné pro chlapce a dívky mající zájem o práci v zemědělství a přírodě. Odborné předměty se zaměřují na pěstování rostlin, stroje a mechanizaci, chov zvířat a lesnictví. Škola má k dispozici moderní strojový park a dobře vybavenou základnu pro kynologii. Chováme a cvičíme německé ovčáky. Žáci bezplatně získávají řidičský průkaz na traktor a osobní automobil.

Tříletý učební obor Zemědělec-farmář je ukončený závěrečnou zkouškou s výučním listem. Výuka je založena na střídání týdne teoretického vyučování a týdne praktického vyučování. Během studia žáci získají manuální dovednosti a návyky pro pěstování rostlin, včetně pícninářství a pastvinářství, péče o krajinu, pěstování ovoce a zeleniny. Ve školním drobnochovu pečují o hospodářská zvířata. Pracují s nejmodernější zemědělskou mechanizací, naučí se zpracovávat rostlinné a živočišné produkty. Zdarma získají řidičské oprávnění skupiny T, B a C. Žáci během studia pobírají finanční příspěvek. Důležitou součástí školy je centrum odborné přípravy chladicí a klimatizační techniky. Jako specializovaná škola pro výuku a vzdělávání chladírenských mechaniků a mechaniků pro elektrotechniku připravujeme odborníky v oblasti montáží, výroby, prodeje, a servisních oprav chladicí a klimatizační techniky a tepelných čerpadel. Škola nabízí dva obory poskytující perspektivní vzdělávání technického směru.

Prvním je tříletý učební obor Elektromechanik pro zařízení a přístroje, a druhým maturitní obor Mechanik-elektrotechnik, po jehož absolvování lze pokračovat ve studiu na vysokých školách technického zaměření. Absolventi obou oborů získají elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, absolvují kurzy sváření, pájení atd. Kostelečtí „chlaďaři“ dosahují v odborné přípravě vynikajících výsledků. Svědčí o tom četné úspěchy v celostátních soutěžích.

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky Kostelec nad Orlicí, Komenskeho 873, 517 41 Kostelec nad Orlici, Telefon: 494 323 711, E-mail: szes@szeskostelec.cz, Facebook: https://www.facebook.com/szeskostelec/,  www.szeskostelec.cz