V současnosti je všeobecně kladen velký důraz na techniku, elektroniku, automatizaci a robotizaci, což jsou obory, které mají základ v matematice. V dnešní době se absolventi neobejdou ani bez znalosti cizího jazyka.

Pro školní rok 2020/2021 jsme proto pro případné zájemce o studium připravili upravené školní vzdělávací programy. V maturitních oborech došlo k navýšení hodin matematiky, českého a cizího jazyka tak, aby naši žáci byli připraveni nejen ke složení maturitní zkoušky a později ke studiu na VŠ, ale i pro praxi.

 Naše škola nabízí tyto obory: Strojírenství, Nábytkářská a dřevařská výroba, Stavebnictví, Technické lyceum a Mechanik seřizovač se dvěma zaměřeními, a to Programátor CNC strojů a Mechatronik. Pro ty, kteří nemíří na maturitní obory, nabízíme učební obor zakončený závěrečnou zkouškou s výučním listem Obráběč kovů.

Žáci vybraných oborů získají krajské stipendium s možností získat i prospěchové stipendium + podniková stipendia až 5 000 Kč. Jedná se o tyto obory: Mechanik seřizovač, Mechatronik, Strojní mechanik, Obráběč kovů a Nástrojař. Škola jedná s dalšími firmami o poskytování stipendií. 

 Učíme se v moderních třídách historické budovy, ale i v rekonstruovaných třídách ve Velíšské ulici, kde je k dispozici nově vybudované víceúčelové hřiště.

Žáci studující obor Nábytkářství pracují v moderních dílnách v Zámecké ulici, kde v horním patře najdete i učebnu pro výuku CAD systémů pro všechny obory, chemickou laboratoř, učebny automatizace a elektroniky.

V Zámecké ulici se nachází i moderní aula pro 90 žáků. Strojírenské dílny najdete v Luční ulici, kde se také vyučuje praxe ve stavebnictví.

Stroje postupně modernizujeme ve spolupráci s firmami z okolí. Tito naši partneři nabízejí žákům atraktivní práci a někteří i zmiňovaná stipendia již během studia.

Škola dále disponuje dvěma jídelnami a domovem mládeže, kde na každém patře holky a kluci využívají klubovnu s televizí a DVD přehrávačem, ve druhém patře si pak mohou zahrát stolní tenis i kulečník. 

 V naší škole se žáci nevěnují jenom teoretickému učivu ve třídách. Jsme zapojeni do řady projektů, podporovaných z Evropských fondů. Například v tomto školním roce probíhají ve škole tři projekty, z toho v jednom projektu je škola partnerem projektu Středočeského kraje.

Rádi cestujeme nejen po ČR, ale i do zahraničí. V létě například proběhla návštěva skleněné manufaktury koncernu Volkswagen v Drážďanech. Škola začala spolupracovat s obdobnou školou v Itálii v oblasti Marche ve městě Fermo a studenti 2. ročníku vyjedou na 10-ti denní exkurzi do této oblasti. Navštěvujeme společně zajímavé a důležité veletrhy, např. For Arch. Pořádáme sportovní kurzy a další volnočasové aktivity, které tmelí kolektiv a rozvíjejí přátelské vztahy nejen mezi samotnými žáky.

 Informace o studiu je možné získat každý den od 8:00 do 14:00 hodin nebo si můžete domluvit návštěvu školy i mimo dny otevřených dveří na tel: 317 768 212,

605 449 489.

Více info na www.sps-vlasim.cz

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41