Student tohoto oboru si během studia osvojí tyto odborné kompetence:
- orientuje se v našem právním řádu, rozumí základním právním pojmům a pracuje se zdroji právních informací,
- zná působnost a strukturu orgánů státní správy a samosprávy,
- zpracovává věcně, jazykově i formálně správně jednoduché právní a správní písemnosti,
- samostatně zpracovává, vystavuje, kontroluje úřední písemnosti a dokumenty,
- pracuje s počítačovými programy určenými pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy,
- vládá desetiprstovou hmatovou metodu při práci s osobním počítačem
- rientuje se v právní úpravě podnikání,
- rientuje se ve státním rozpočtu a v rozpočtech územních samosprávných celků
- chápe cíle a strategie evropské integrace a má přehled o evropské politice a možnostech jejího využití pro místní a regionální rozvoj, ovládá základy účetnictví.

A pokud stále nevíte, k čemu by vám dovednosti získané studiem veřejné správy mohly být, podívejte se, jak široké spektrum uplatnění najdete:
obecní úřad (např. odbor správních agend, vnitřních věcí…)
ekonomická sféra podnikatelských subjektů (i v samostatné podnikatelské činnosti)
příspěvkové organizace
vzdělávací a nadační firmy
organizace zaměřených na veřejně prospěšnou činnost
instituce EU
Policie ČR, Celní správa, Hasičského záchranného sbor
finanční úřad, úřad práce, katastrální úřad
zdravotní pojišťovna,
soudy, kanceláře notářů, soudy
realitní kanceláře


Absolventi oboru veřejná správa mají široké spektrum možností dalšího studia:

Vyšší odborné školy:

Veřejná správa
Administrativa justice
Bezpečnost obyvatelstva
Bezpečnost práce a krizové řízení
Bezpečnost silniční dopravy

Vysoké školy:

Veřejná ekonomika a správa
Veřejná správa
Právo ve veřejné správě
Bezpečnostní management ve veřejné správě
Management rozvoje měst a regionů
Veřejná správa a regionální rozvoj
Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel,
Kutná Hora, Čáslavská 202
https://soskh.cz/