Zdroj: Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň, Vrchlického 567

Škola s osmdesátiletou tradicí opravárenských oborů (mechanik opravář motorových vozidel a opravář zemědělských strojů),  absolventům nabízí i možnost nástavbového maturitního studia jak v denní tak v dálkové formě. Poskytuje i vzdělání v ekonomických oborech jako je Cestovní ruch a Obchodní akademie

OA, SOŠ a SOU Třeboň, je školou třetího tisíciletí ve vybavenosti tříd i učeben pro odborné předměty a odbornou praxi a také způsobu získávání nových poznatků.
Dílny pro výuku oboru opravář zemědělských strojů a automechanik jsou vybaveny novou technikou pro diagnostiku automobilů a traktorů, novými CNC obráběcími stroji a sadami nového montážního a demontážního nářadí. Teoretická výuka byla vybavena moderní výukovou digitální technikou.

Mezinárodní spolupráci mezi školami aktivně udržuje s italským Trentem, slovenským Svitem, rakouským Gmundem, portugalskou školou v Lisabonu a s japonskou univerzitou Kagava ve městě Takamatsu. Dále se již rozběhla spolupráce  s německým Grafenou a Zwieslem a v loňském roce proběhl první výměnný pobyt studentů s čínskou Donghají. Jeden měsíc se naši 5 studentů učilo brousit čínský křišťál. Mimo zahraničních probíhá příležitostná spolupráce i s tuzemskými školami a podniky.

Studenti se pravidelně účastní nejrůznějších výstavních a soutěžních akcí prakticky se všemi učebními i studijními obory.

Studijní i učební obory jsou koncipovány tak, aby připravily studenty pro požadavky výrobního procesu i studia na vyšších odborných či vysokých školách.

Vedení školy aktivně vyhledává těsné kontakty s výrobními a opravárenskými podniky pro odbornou praxi žáků i jejich pracovní uplatnění po ukončení studia.

OA, SOŠ a SOU Třeboň - škola v klidném lázeňském prostředí poskytující špičkové služby nejen svým žákům, ale také rodičům, kteří nemusí mít z budoucnosti svých dětí obavy.

Obchodní akademie, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Třeboň,
Vrchlického 567, http://www.sostrebon.cz/