Čtyřleté denní vzdělávání zakončené maturitní zkouškou v oborech       

Obchodní akademie a Informační technologie


Jednotlivá zaměření oborů: 

Obchodní akademie

Obchodní akademie se zaměřením na cestovní ruch
          
Obchodní akademie se zaměřením na cizí jazyky (povinně 3 cizí jazyky) 

Informatika v ekonomice (zaměřeno zejména na programování, počítačové sítě, elektronické publikování, databáze a odborné ekonomické předměty) 

-          kvalitní výuka v malých skupinách žáků

-          pravidelně obnovované počítačové a softwarové vybavení a sportovní
           zázemí

-          promyšlený systém distanční výuky a online vzdělávání

-          výuka anglického, německého, ruského a španělského jazyka, týdenní
            konverzační kurzy angličtiny s rodilým mluvčím

-          adaptační, lyžařské a sportovní kurzy, mimoškolní aktivity (exkurze,
            besedy, workshopy)

-          vlastní interaktivní výukové materiály

-          téměř 100% absolventů s maturitní zkouškou, cca 70% pokračuje ve
           studiu na VŠ s různým zaměřením,
           dobré uplatnění na trhu práce

-          škola se nachází v bezprostřední blízkosti autobusového nádraží

Vybavení školy: moderní sportovní hala s posilovnou, multimediální jazyková učebna, více než 200 ks počítačů, tablety, dataprojektory, vizualizéry, 3D tiskárna, LEGO roboti.

Zapojujeme se do projektů Erasmus+, Edison, Podnikání v praxi,  DofE, Interaktivní snídaně, Recyklohraní, Šablony.

Podporujeme studenty v podnikání v rámci předmětu aplikovaná ekonomie pod patronací  Junior Achievement vedou vlastní společnost, ve třetím ročníku povinná třítýdenní praxe ve firmách, pracovní stáže pro studenty i v zahraničí – hrazeno z projektu Erasmus. Jsme členem Hospodářské komory.

Opakovaně jsme získali titul Střední škola roku Královéhradeckého kraje a Evropskou jazykovou cenu Label za výuku cizích jazyků.

MOA – skvělý odrazový můstek pro Vaši kariéru a další studium!
Zdroj: Masarykova obchodní akademie

 

www.moa-jc.cz