https://www.isstbn.cz/inpage/obory/

Nabízíme:  

Ø  Ubytování ve vlastním domově mládeže

Ø  Stravování v areálu školy ve školní jídelně

Ø  Svářečské kurzy ve vybraných oborech vzdělání ZDARMA

Ø  Výuku řízení motorových vozidel (B, C) ve vybraných oborech ZDARMA

Ø  Možnost zapojení žáků do národních a mezinárodních projektů

Ø  Přípravu ke složení zkoušek dle vyhlášky 50/78 Sb.

Ø  Stipendia pro žáky podporovaných oborů vzdělání škol zřizovaných Středočeským krajem

 

Školu podporuje velká řada firem a podnikatelů  nejen z benešovského regionu, kteří žákům poskytují praxi a učitelům odborné stáže. Někteří nás podporují finančně – poskytují škole sponzorské dary. https://www.isstbn.cz/inpage/nasi-partneri/

Pracovní stáž našich studentů v Maďarsku

Díky mezinárodnímu programu ERASMUS+ se naši žáci z oboru mechanik elektronik mohli zúčastnit pracovní stáže v Budapešti. Jednalo se o třítýdenní stáž pro 12 žáků ze tříd E2K a E3K v době od 25. listopadu do 15. prosince 2019.

V pondělí dne 25. listopadu jsme po osmihodinové cestě autobusem dorazili do hlavního města Maďarska. Po dobu celého pobytu jsme byli ubytováni přímo v centru Budapešti nedaleko baziliky sv. Štěpána. Hned druhý den jsme byli přivítáni ve společnosti NCR vyrábějící bankovní automaty. Po úvodním bezpečnostním proškolení jsme absolvovali prohlídku celé společnosti, žáci byli rozděleni do malých skupinek a zařazeni do pracovního procesu. Někteří kompletovali jednotlivé části bankomatů, jiní snímali bezpečnostní kódy, odstraňovali zjištěné závady ve spolupráci s inženýrem z technického oddělení anebo připravovali bankomaty k transportu. Jednotlivé skupinky se v těchto činnostech střídaly, a tím pádem měly možnost si všechny pracovní operace vyzkoušet v praxi. Zkušenost s prací v této mezinárodní společnosti byla pro naše žáky nejenom zajímavá, ale i velmi přínosná. V průběhu pobytu se o nás starali David Takácz a Kinga Kovacz  z agentury zabezpečující odborné praxe. Je nutno říci, že se starali opravdu pečlivě. Připravili si pro nás doprovodné programy na zpestření pobytu v Budapešti. První týden jsme si společně užili atrakce ve Vodním světě. Další týden jsme navštívili odbornou střední školu podobnou, té naší. Zde právě probíhal den otevřených dveří, a tak jsme si mohli celou školu prohlédnout a ověřit si naše odborné znalosti. Účastnili jsme se jedné hodiny předmětu automatizace a v odborném výcviku jsme si vyzkoušeli osazování plošné desky součástkami a opravu notebooku. Dokonce se nám poštěstilo setkat se s hejtmankou Středočeského kraje Ing. Jaroslavou Pokornou Jermanovou a zástupci města Benešov na českém konzulátě v Budapešti. Během pobytu jsme nezapomněli ani na kulturní vyžití. Měli jsme dostatek času na návštěvu Budínského hradu, Rybářské bašty, baziliky sv. Matyáše, Sochy svobody na Gellertově hoře, Náměstí hrdinů, Muzea podzemní nemocnice a v neposlední řadě i Parlamentu Maďarské republiky. Díky volné jízdence jsme vyzkoušeli téměř veškerou dopravu v Budapešti, a to jak druhé nejstarší metro v Evropě, tak i nejmodernější automatizované vozy metra bez řidiče, tramvaje i autobusy.

 Jsme přesvědčeni o smysluplnosti podobných programů, které u našich žáků podporují získávání nových poznatků a rozvíjejí pracovní zkušenosti. 

          

Mgr. Tomáš Chvojka a Bc. Zdeněk Budil učitelé odborných předmětů a praktického vyučování

Odborná stáž našich žáků v Německu, podzim 2019

Čtyři naši žáci studující v oboru automechanik a autoelektrikář se na podzim roku 2019 zúčastnili již potřetí odborné stáže v Německu. Jednalo se o Olexandra Mandzyuka, Tomáše Kettnera, Moniku Ježovou a Veroniku Šmejkalovou. Tato odborná praxe trvala celých šest týdnů.

Počátek stáže začali všichni čtyři třídenním školením ve školicím centru nedaleko Frankfurtu n. M. V tomto školicím středisku prošli teoretickým i praktickým výcvikem zaměřeným na opravy, výměny, uskladňování pneumatik a instalace tlakových senzorů v pneumatikách. Na závěr tohoto školení obdrželi mezinárodní certifikát „UHP/RUN FLAT/RDKS“.

Na vlastní stáž se přemístili do Walldorfu a Cách, kde strávili dalších pět týdnů v pneuservisech „PNEUHAGE“. Tady pod odborným dohledem vyškolených zaměstnanců pneuservisů prováděli práce, ke kterým byli ve výcvikovém středisku proškoleni.

Žákům se tato forma praktické výuky velmi líbila, neboť poznali nové prostředí, zdokonalili se v praktické činnosti a cizím jazyce. 

 

Na níže uvedených odkazech naleznete:

 

STUDIJNÍ OBORY - https://www.isstbn.cz/inpage/obory/

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - https://www.isstbn.cz/inpage/dny-otevrenych-dveri-871/

SEZNAM NAŠICH PARTNERŮ - https://www.isstbn.cz/inpage/nasi-partneri/

 

Integrovaná škola technická Benešov, Černoleská 1997

Kontakty: telefon: +420 317 723 131, E-mail: skola@isstbn.cz
website: www.isstbn.cz