Jako ISŠT jsme tu pro vás od září 1994 a v současné době nabízíme 9 oborů vzdělání včetně jedné dálkové formy. Po vyučení v tříletém učebním oboru vám nabízíme možnost nástavbového studia na naší škole.
 
Naše odborné pracovny jsou vybaveny nejmodernější vyučovací technikou. Výuka je organizována v objektech a odborných učebnách jak v teoretickém, tak v praktickém vyučování.
Aktuálně probíhá mezinárodní spolupráce s partnery v Německu a Maďarsku, žáci i žákyně jsou v těchto zemích na odborných praxích.  Žáci autoopravárenských oborů mohou získat řidičské oprávnění na  osobní a nákladní automobil. Také disponujeme vlastní svářečskou školou, kde opět žáci vybraných oborů získávají zdarma svářečská oprávnění.
Ubytování zajišťujeme chlapcům i dívkám v moderním domově mládeže.
 
 Školu podporuje velká řada firem a podnikatelů nejen z benešovského regionu, kteří žákům poskytují praxi a učitelům odborné stáže. Někteří nás podporují finančně formou sponzorských darů.

Pořádáme společně se žáky zajímavé akce a účastníme se i atraktivních projektů. Jako příklad uvádíme:

Soutěž odborných dovedností

Ve čtvrtek 28. listopadu 2019 proběhla na Integrované střední škole technické v Benešově již tradiční soutěž odborných dovedností určená žákům základních škol.  Tak jako v loňském roce byly k účasti osloveny základní školy Benešovska, Voticka a Vlašimska. V letošním roce se do soutěže přihlásilo celkem 38 žáků ze 7 základních škol.

Tentokrát se soutěžilo ve třech kategoriích, a to „šikovné ruce“ a „mladý automechanik“ a „mladý elektrikář“. Vítězové v jednotlivých kategoriích byli odměněni věcnými cenami a diplomy. Všichni účastníci obdrželi drobné upomínkové předměty.

Projekty „Moderní škola“

Škola je zapojena do projektů Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I a II. V rámci „Moderní školy“ fungují fiktivní firmy, kde si mohou vybraní žáci vyzkoušet podnikání nanečisto. Dále mohou žáci využít doučování jak ve všeobecně vzdělávacích předmětech, tak i ve vybraných odborných předmětech. Pedagogičtí pracovníci mají možnost si rozšířit a prohloubit své znalosti a dovednosti formou dalšího vzdělávání nebo stáží u zaměstnavatelů.

 V souhrnu našim žákům nabízíme:  

- Ubytování ve vlastním domově mládeže

- Stravování v areálu školy ve školní jídelně

- Svářečské kurzy ve vybraných oborech vzdělání ZDARMA

-  Výuku řízení motorových vozidel (B, C) ve vybraných oborech ZDARMA

- Možnost zapojení žáků do národních a mezinárodních projektů

-  Přípravu ke složení zkoušek dle vyhlášky 50/78 Sb.

-  Stipendia pro žáky podporovaných oborů vzdělání škol zřizovaných Středočeským krajem

 

Na níže uvedených odkazech naleznete:

STUDIJNÍ OBORY - https://www.isstbn.cz/inpage/obory/

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - https://www.isstbn.cz/inpage/dny-otevrenych-dveri-871/

SEZNAM NAŠICH PARTNERŮ - https://www.isstbn.cz/inpage/nasi-partneri/

Integrovaná škola technická Benešov, Černoleská 1997

Kontakty: telefon: +420 317 723 131, E-mail: skola@isstbn.cz
website: www.isstbn.cz