Kdy se naše škola otevře nejen pro uchazeče o studium, ale i pro jejich rodiče a pro všechny ty, kteří se k nám chtějí podívat?

Rádi vás přivítáme, pokud to situace umožní, 3. 12. 2020 a 4. 2. 2021.

Co škola nabízí?

U čtyřletého studia velmi dobrou úroveň všeobecného vzdělání (gymnázium všeobecné). Pro žáky, kteří se zajímají o předměty s technickým zaměřením, se otvírá gymnaziální třída s rozšířenou výukou technicky zaměřených předmětů.

Těšíme se také na mladší žáky, kteří mohou zasednout do lavic osmiletého gymnázia.

Škola má řadu nově a moderně vybavených učeben a laboratoří, samozřejmostí je nepřetržitý přístup na internet, užívání bezplatné komunikace prostřednictvím elektronické pošty i možnost wi-fi připojení. Vyučuje se zde angličtina, němčina, ruština a francouzština, již třetím rokem ve zbrusu nové moderními technologiemi vybavené jazykové učebně; pro žáky se každý rok organizují poznávací zájezdy do zahraničí i četné vzdělávací tuzemské exkurze. Nechybí ani zájmové kroužky zaměřené na sport organizované Školním sportovním klubem Cihelní. Žáci mají možnost zapojit se do činností v rámci dotačního programu OPVVV Cihelní kluby, jejichž nabídka je široká: Badatelský klub chemický, fyzikální a Robotika; jazykové kluby – Divadelní klub ve francouzském jazyce, Literárně diskuzní klub v anglickém jazyce; Klub občanského vzdělávání, Klub zábavné logiky a deskových her.

Zdroj: zadavatel inzerce

Výhodou je také úzká spolupráce s UP v Olomouci, s VŠB-TU v Ostravě, s MFF UK v Praze, s Univerzitou Pardubice a s OU v Ostravě.

Pro nováčky je připraven adaptační pobyt pro žáky 1. ročníku, stejně jako lyžařské a letní sportovní  kurzy. A na maturanty a jejich rodiče čeká společenský ples.

Deváťákům i páťákům škola nabízí na jaře 2021 konzultace k přijímacím zkouškám, které jsou vedeny zkušenými učiteli českého jazyk a matematiky.

Neváhejte tedy a přijďte se k nám podívat.

Těšíme se na vás.


Gymnázium a Střední odborná škola, Cihelní 410, 738 01 Frýdek-Místek, https://www.gsos.cz/