Jedno z největších vývojových center v Plzni
ZF Engineering působí v Plzni již 13. rokem a její zaměstnanci se podílí na vývoji systémů pro automobilový průmysl. Z původních 50 vývojářů se pobočka rozrostla na jedno z největších engineeringových center v regionu. Aktuálně zde pracuje více než 600 specialistů a Sdružení automobilového průmyslu ji označilo za jednu z nejrychleji rostoucích společností. Kromě zvyšujícího se počtu zaměstnanců přibývají také nové projekty a zajímavé obory.

Zdroj: ZF Engineering

I na takových projektech se podílí vývojáři v ZF
Nejznámějším produktem ZF jsou automatické převodovky pro osobní auta. Vývojáři v Plzni se ale podílí i na elektrických pohonných systémech. A to nejen pro nákladní auta a zemědělské stroje, ale třeba také pro elektrický hasičský speciál nebo dvoupatrový londýnský symbol, Doubledecker. ZF se soustředí na elektrifikaci různých druhů vozidel a svými produkty přispívá ke snižování emisí a ochraně klimatu. A i proto společnost ZF letos na Borských polích v Plzni otevřela zcela nové technologické centrum, které bude sloužit pro vývoj a testování právě elektrických pohonů.

Zdroj: ZF Engineering Plzeň

Podporujeme naše zaměstnance, ale také lokální instituce
ZF Engineering Plzeň se každoročně zapojuje a aktivně podporuje projekty v oblasti vzdělávání. Je významným partnerem všech technických fakult Západočeské univerzity. V letošním roce podepsala smlouvu o spolupráci v oblasti výzkumu a vývoje elektrických pohonů s Fakultou elektrotechnickou (FEL).  ZF podporuje i školy střední a základní, kde zaměstnanci vedou odborné předměty a zájmové kroužky.

ZF dobře ví, že vzdělávání je důležité i v průběhu profesního života, a proto zde funguje interní akademie, jejímž účelem je sdílení vědomostí napříč celou institucí. Dává možnost každému zaměstnanci, aby se aktivně podílel na tvorbě vlastního vzdělávacího plánu a součástí je také rozsáhlá databáze online kurzů napříč obory.

Klademe důraz na kontinuální rozvoj našich zaměstnanců, který jde ruku v ruce s pokračujícím rozvojem a rozšiřováním firmy. I nadále budeme investovat významnou část zisku zpět do firmy - do našich zaměstnanců a jejich osobního rozvoje, odměňování a zaměstnaneckých benefitů, dalšího vylepšování pracovního prostředí, flexibilních pracovních podmínek, umožnění sladění osobního a pracovní života. Nezapomínáme ale ani na ty z nás, kteří pomoc a podporu potřebují v ještě větší míře a pravidelně přispíváme na dobročinné účely. I do budoucna se bude jednat o naše priority.“ uzavřela Veronika Sosnová.

Zdroj: ZF Engineering
Volné pozice v ZF najdete na jobs.zf.com
·       www.zf.com/cz
·       https://www.facebook.com/zfgroup.czech

Zdroj: Deník


ZF Engineering Plzeň s.r.o.
Univerzitní 1159/53, 30100 Plzeň, Czech Republic