Magistrát hlavního města Prahy je největším zaměstnavatelem mezi úřady územní samosprávy. V současnosti zde pracuje více než dva tisíce zaměstnanců, kteří se podílejí na rozvoji hlavního města, zajišťují řadu činností a agend pro veřejnost i chod úřadu.

Nabízíme uplatnění nejen odborníkům s praxí, ale také vítáme absolventy, kteří mohou získat cenné zkušenosti. Naším cílem je poskytnout a zabezpečit zaměstnancům takové pracovní podmínky, aby služby a své úkoly vykonávali kvalitně a na profesionální úrovni.

Proto pro ně máme připraven nejen propracovaný program vzdělávání zaměřený na získání odborných znalostí, ale také kurzy zaměřené na rozvoj potřebných dovedností či aktivity spojené s osobním rozvojem. Zaměstnancům, kteří potřebují ke své práci znalost cizího jazyka, přispíváme také na jazykové kurzy.

Nabízíme mimo jiné řadu dalších zaměstnaneckých benefitů, ať již jde o uspořádání pracovní doby v podobě pružné pracovní doby, nebo o příležitostné práce z domova u pozic, u kterých je tato forma práce možná. Nad rámec zákonné dovolené, která u nás činí 5 týdnů ročně, poskytujeme tzv. indispoziční volno v trvání 3 dnů v roce, případně další 2 dny volna s možností napracování. Mezi další výhody patří například přiznání finančního příspěvku na penzijní připojištění, stravování, pražskou městskou hromadnou dopravu a možnost využití finančního příspěvku z osobního konta například na kulturní či sportovní vyžití.

Jednou z našich priorit je podpora slaďování pracovního a soukromého života našich zaměstnanců. Abychom umožnili našim zaměstnankyním návrat po rodičovské dovolené do zaměstnání, zřídili jsme dvě dětské skupiny. Proto také v současné době připravujeme jejich rozšíření. V letošním roce jsme pro děti našich zaměstnanců uspořádali také letní tábor.Škodův palácZdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Více se o podmínkách zaměstnávání, platu a zaměstnaneckých výhodách dozvíte na kariérních stránkách kariera.praha.eu, kde také naleznete vždy aktuální přehled o výběrových řízeních a volných místech na našem úřadu.

Magistrát hl. m. Prahy, Jungmannova 35/29, Praha 1, 110 00

https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/kariera/index.html