Údržba silnic je pro něj dodavatelem řady údržbových činností v rámci zimní a běžné údržby na silnicích II. a III. tříd. „Tyto činnosti zajišťujeme na základě uzavřeného smluvního vztahu. Dalšími našimi zákazníky jsou především státní a krajské instituce, města a obce Karlovarského kraje, velké podniky, ale i drobní podnikatelé. Zájemcům nabízíme především služby související s opravami, údržbou či finálními úpravami komunikací, parkovišť, areálů, cyklostezek a tak podobně. Jedná se o již zmiňovanou zimní a běžnou údržbu komunikací, v podobě zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti v zimním období, po zimě je to zase sekání trávy, seřezávání krajnic, frézování příkopů, čištění kanalizačních vpustí, tlakové čištění, oprava či zřizování vodorovného a svislého dopravního značení, svodidel, rozhledových zrcadel a podobně,“ vyjmenovává za Údržbu silnic Karlovarského kraje člen představenstva Pavel Raška. 

Aby všechna technika mohla jezdit po vytyčených trasách a celkově správně fungovat, je samozřejmě vždy zapotřebí spolehlivých zaměstnanců. „Prioritou pro naše kvalitní a úspěšné fungování, je disponovat profesionálním a spokojeným týmem lidí. Společnost má proto zavedený systém pravidelného vzdělávání všech zaměstnanců a nabízí zaměstnanecké benefity. Dále se opíráme o motivační systém hodnocení a kontroly práce provozních středisek, který současně motivuje k hospodárnému chování a zakládá si na individuálním přístupu k zaměstnanci. Za důležité považujeme také příjemné provozní zázemí a kvalitní vozový a strojový park. Do tohoto majetku investujeme každoročně několik desítek miliónů korun,“ dodává Raška.

Samotné ohodnocení zaměstnanců společnosti je tvořeno nárokovým základem, tak zvaným tarifním stupněm a dále osobním příplatkem, kterým jsou ohodnoceny hlavně individuální znalosti, schopnosti a dlouhodobě dosahované pracovní výsledky konkrétního pracovníka. Nad rámec základu a osobního příplatku může zaměstnanec ještě navíc dosáhnout na mimořádnou odměnu, která je udělována za provedenou práci v aktuálním období na základě dosaženého hospodářského výsledku.

Současná nabídka zaměstnaneckých benefitů zahrnuje také příspěvek na stravování, příspěvek na penzijní připojištění, pro manažery a některé technickohospodářské zaměstnance na vybraných pozicích služební vozidlo i pro soukromé účely a dále zaměstnanecký program výhodného volání a internetu pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Nelze opomenout ani fakt, že společnost ÚSKK, a.s. nově nabízí pro dělnické profese možnost získání či rozšíření řidičského oprávnění. 

ÚSKK, a.s. aktuálně zaměstnává 211 pracovníků, z toho 152 dělníků a 59 technickohospodářských pracovníků. „Máme stálou kmenovou základnu zaměstnanců. Nedostatkem zaměstnanců nijak významně netrpíme, nicméně i tak se občas potýkáme s problémem obsazení pozice „řidič-stavební dělník“. Momentálně bychom potřebovali obsadit jedno místo na provozovnách v Hazlově a v Horním Slavkově a jedno místo v našich dílnách, kde se jedná o pozici „automechanik“.
Tedy pokud někoho naše benefity motivovaly, stačí se ozvat,“ nabízí aktuální volné pracovní pozice zájemcům Raška.

Údržba silnic Karlovarského kraje, a.s.
Na Vlečce 177
360 01 Otovice
www.uskk.cz