Iveta Bartošová, personalistka v THIMM pack’n’display: „Aktuálně můžete na silnicích ve Středočeském kraji vidět kamion s plachtou, na které jsou děti našich zaměstnanců a kde říkají, že až vyrostou, chtějí pracovat v THIMMu stejně jako tatínek s maminkou. Na stránkách www.vitejte-v-tymu.cz pak mají zájemci možnost si přečíst komentáře jejich rodičů. Naši zaměstnanci jsou ochotni své osobní kariérní příběhy sdílet. Jejich zveřejnění na našem webu i na sociálních sítích má úspěch. Jsme opravdu pyšní na tak skvělou sounáležitost našich zaměstnanců s firmou.“Martin Hejl, jednatel THIMM pack’n’display ve Všetatech „V této soutěži vítězíme již od roku 2012 a můžeme potvrdit, že důležitou roli nehrají jen finanční ukazatele. Naše zkušenosti z praxe ukazují, že lidé se ve firmě musí cítit dobře, musí pro ni být zapáleni a být jejími fanoušky. U nás jsou do HR marketingu zapojeni zaměstnanci z různých oddělení. Dělají to rádi a navíc je to pak autentické.  V době nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců se nám daří obsazovat nově vzniklá pracovní místa na základě doporučení našich stávajících zaměstnanců.   Firma naopak ráda podporuje aktivity, kde jsou naši zaměstnanci ve svém volném čase činní.


Našim zaměstnancům nabízíme kromě široké palety žádaných benefitů moderní automatizované pracovní prostředí. THIMM opravdu není žádná „montovna“. V oboru výroby a zpracování vlnité lepenky je náš závod ve Všetatech nejmodernější v České republice. Naši pracovníci pracují na strojích nejnovější generace, s vysokou mírou samostatnosti a odpovědnosti. Samozřejmostí je pro nás podpora zaměstnanců nejen v pracovním životě, férovost a čestnost jednání. Že jsou u nás zaměstnanci spokojení, dokládá i fakt, že v THIMM pack‘n‘display ve Všetatech pracuje 25 % zaměstnanců déle než 10 let.“

 

KONTAKT

THIMM pack‘n‘display | THIMM Obaly, k. s.Iveta Bartošová | T +420 315 617 181, iveta.bartosova@thimm.cz, https://thimm.cz