Pokud se rozhodneš nastoupit k Policii České republiky, už po dobu prvního roku, kdy se připravuješ na výkon služby, získáš služební příjem 25 720 korun měsíčně a jednorázový náborový příspěvek 75 000 Kč. Po nástupu do výkonu služby se ti služební příjem ihned zvedá na minimálně 31 090 korun. To je základ, ke kterému můžeš mít další příplatky, za službu ve svátek, za službu přesčas a osobní příplatek. Zároveň ti bude pravidelně každé 3 roky navyšován služební příjem. Pro zajímavost průměrný služební příjem policistů a policistek v Olomouckém kraji za rok 2019 činil 44 738 Kč hrubého.

 Fond výkonu služby budeš mít 7,5 hodiny denně, (tj. o půl hodiny denně méně než ti, jejichž zaměstnání se řídí zákoníkem práce). Získáš 6 týdnů placené dovolené ročně, zaměstnavatel ti bude přispívat na dovolenou nebo na tábory pro děti, na penzijní nebo životní pojištění. Pokud budeš nemocný po dobu kratší než 30 kalendářních dnů, budeš pobírat příjem v plné výši. Stejně tak pokud budeš po dobu 9 dnů ošetřovat své nemocné dítě mladší 10 let.

 Věrnost se u Policie České republiky vyplácí. Po 15 letech služby navíc k 6 týdnům dovolené získáš ještě nárok na ozdravný pobyt v délce 14 dnů ročně, který můžeš strávit sportovními aktivitami v místě bydliště nebo pobytem v lázních. Pokud se rozhodneš odejít ze služebního poměru, po 6 letech služby ti vznikne nárok na jednorázové odchodné, které dle počtu odsloužených let může činit až šestinásobek tvého průměrného hrubého měsíčního příjmu. Po odsloužení 15 let služby při ukončení služebního poměru získáš doživotní výsluhový příspěvek, který dle počtu odsloužených let může činit až 50 % tvého hrubého měsíčního příjmu.

 Máš maturitu? Splňuješ potřebné vzdělání pro výkon služby. A vůbec není důležitý obor. Můžeš být absolventem nebo absolventkou střední školy s maturitou nebo i SOU s maturitou.

 Projdeš–li úspěšně přijímacím řízením, v okrese Olomouc můžeš nastoupit na Obvodní oddělení v Olomouci, Šternberku, Uničově, Velké Bystřici a Lutíně, na Dopravní inspektorát v Olomouci. Na obvodním oddělení jako policista služby pořádkové policie budeš chránit a zajišťovat veřejný pořádek a řešit trestní a přestupkové řízení, u dopravní policie se starat o bezpečnost a plynulost silničního provozu. Pokud máš rád adrenalin, můžeš sloužit na Pohotovostním a eskortním oddělení v Olomouci a jezdit tam, kde je potřeba rychle a rázně zasáhnout. Po nástupu policisté a policistky slouží vždy v hlídce společně se zkušeným kolegou, takže nemusíš mít obavy ze zapracování.

Po získání zkušeností na základním útvaru, můžeš využít možností kariérního růstu a na základě své žádosti nebo cestou výběrového řízení přejít na vyšší pozici v rámci stejného útvaru nebo na jiný útvar. U Policie České republiky jsou široké možnosti uplatnění, například na službě kriminální policie a vyšetřování, na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, na oddělení služební kynologie atd. Toto jsou pouze příklady, oborů policejních činností je ještě mnohem více. Pokud máš navíc vysokoškolské vzdělání, můžeš mít rychlejší kariérní postup.

 Práce u policie je atraktivní, různorodé a smysluplné zaměstnání. Staneš se členem velké organizace, v celé republice je více než 43 000 policistů a policistek. Policisté se společně umí i bavit a sportovat, pořádají různé sportovní akce, turnaje, zápasy v různých odvětvích, od střelby až po volejbal nebo běh, od okresní přes celorepublikové až po mezinárodní. 

 Další informace se dozvíš na webu nabor.policie.cz  Pokud se chceš stát policistou či policistkou, napiš na email nabor.olomouc@pcr.cz.

 Policie České republiky, KŘP Olomouckého kraje, Tř.  Kosmonautů 10, 779 00 Olomouc