Čím více se obor modernizuje, tím vyšší klade nároky na vzdělání a odborné dovednosti svých zaměstnanců. Stále častěji proto firmy spolupracují se školami a pomáhají jim nasměrovat výuku tak, aby odpovídala potřebám praxe a moderním trendům. Volba technicky zaměřených studijních oborů nabízí široké možnosti budoucího pracovního uplatnění. Odměnou za úsilí věnované studiu je však práce v odvětví, které má budoucnost, a nabízí možnost uplatnit nejen technické znalosti, ale také kreativitu či organizační schopnosti. Absolventi technických oborů mají také v porovnání se studenty humanitních oborů obecně větší šanci získat perspektivní, stabilní a finančně zajímavě ohodnocené zaměstnání.  

Stavebnictví přitom nabízí dobrou budoucnost nejen vysokoškolákům. Jak potvrzuje Karin Bílková, vedoucí oddělení HRD společnosti STRABAG, firmy mají zájem o technicky vzdělané vysokoškoláky, středoškoláky i učně. „Nabízíme mladým možnost poznat práci v oboru z praktické stránky již během studia. Je to oboustranně výhodné. My si již na školách můžeme vytipovat budoucí kolegy a mladí lidé zase poznají nás a pracovní podmínky v naší firmě.“

Výběr budoucí profese je významným životním rozhodnutím, které se nevyplatí podcenit. Deváťákům a studentům maturitních ročníků začal školní rok, v němž se budou muset rozhodnout, jakým směrem se vydají. Pokud si zvolí stavební obor, jistě neprohloupí, zvláště pokud mají tvořivého ducha a cit pro techniku. Stavebnictví je oborem, který právě prochází mnoha změnami, jež s sebou přinášejí moderní technologie a digitalizace. Tento vzrušující a kreativní obor tak získává novou tvář a mění povahu práce. Co ale zůstává, je trvalý odkaz, který za sebou stavební činnost zanechává.

Rychlý technologický vývoj s sebou přináší i nové nároky na vzdělání, další rozvoj, na komunikační dovednosti. Rozmanitost pracovních pozic ale zároveň umožňuje, aby si v tomto oboru každý našel cestu, která nejlépe odpovídá jeho zájmům a schopnostem. „Výběr je opravdu pestrý. Společnost STRABAG nabízí na stavbách zajímavé uplatnění např. pro stavbyvedoucí, mistry, geodety či specialisty na stavební stroje.  Technické vzdělání je v každém případě zárukou jistoty budoucího uplatnění. A je třeba zdůraznit, že stavebnictví není světem mužů. Na mnoha technických pozicích u nás pracují ženy a jsou ve své práci velmi úspěšné.“, doplňuje Karin Bílková. Koncern STRABAG patří k těm firmám, které již řadu let cíleně pracují na vytváření pracovních příležitostí pro ženy a má vypracovaný program pro jejich kariérní růst.

Studenti stavebně technických oborů se mohou s životem stavební firmy seznámit již během studia. „Spolupracujeme s učňovskými, středoškolskými i vysokoškolskými stavebními obory. S praxí seznamujeme studenty formou brigád, stáží i exkurzí. Pro vysokoškoláky, kteří ještě nejsou vyhraněni a váhají, zda působit v realizaci či v přípravě, máme připravený trainee program. Zájemci o zaměstnání, kteří v době studií nezanevřeli na cizí jazyky, mají dveře otevřené i k projektům, které koncern STRABAG realizuje po celém světě. Takto získané zkušenosti jsou cennou zkušeností a obrovským vkladem pro další odborný a kariérní růst v rámci firmy.“, potvrzuje Karin Bílková. „Pracovat na stavebním projektu má ještě jednu výhodu. Člověk na to není sám – každý stavební projekt je výsledkem práce týmu, který spojuje společný zájem a pak také společná hrdost na výsledek.“

Stavby jsou tou nejvýraznější stopou, kterou za sebou člověk zanechává. Mnohé z nich přetrvaly tisíce let a vypráví dalším generacím příběh pokroku a lidské evoluce. Na stavbách dnes pomáhají s prací počítače či drony, ale motorem dalšího rozvoje zůstává stále člověk – především jeho kreativita, nadšení a dovednosti.

 Více na
www.strabag.cz/kariera

 

STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5, Jinonice, www.strabag.cz/kariera