Rokycanská nemocnice a. s. z ptačí perspektivyZdroj: Rokycanská nemocnice a.s.Rokycanská nemocnice a.s.

I když je Rokycanská nemocnice blízko krajskému městu, má pro svůj region z mnoha hledisek velký význam. Například ambulantní trakt supluje polikliniku nebo velké lékařské domy, jaké jsou obvyklé v okresních městech. A pro severní cíp okresu je jedinou časově dostupnou nemocnicí. V současné době je Rokycanská nemocnice a.s. součástí skupiny  Nemocnice Plzeňského kraje.

V Rokycanech je nemocnice v provozu od roku 1957. Jednalo se o prototyp stavebnicového sestavení budov do tvaru písmene H, kde krajní objekty jsou lůžkovým a ambulantním traktem a ve spojovací části je komplement a operační trakt. Architektonické řešení se stalo v následujících letech vzorem i pro další české nemocnice. Tu Rokycanskou dále obklopuje rozlehlý park.

Od počátku milénia prošla řada pracovišť dílčími modernizacemi za desítky milionů korun. Ty zásadní stavební investice, které zmodernizují budovu, její okolí i propojení pracovišť, jako celek, se plánují v následujícím období.

Nemocnice slouží hlavně obyvatelům okresu Rokycany a přilehlých částí okresů Plzeň-jih a Plzeň-sever. Ve spádové oblasti žije 55 tisíc obyvatel. Pro klidné prostředí, krátké čekací doby a kvalitní péči ale vyhledávají nemocnici i pacienti z Plzně a vybrané výkony chirurgického oddělení i pacienti z Prahy.

Poskytovaná péče  

Radiodiagnostické odděleníZdroj: Rokycanská nemocnice a.s.Radiodiagnostiké oddělení

Nemocnice v Rokycanech nabízí péči v nejdůležitějších medicínských oborech, jako je chirurgie, vnitřní lékařství, pediatrie, ARO a v ambulantním režimu i gynekologie. Dále poskytuje intenzivní péči a následnou péči včetně ošetřovatelských lůžek a v neposlední řadě i léčebnou rehabilitaci.

Komplement tvoří radiodiagnostické oddělení, oddělení klinické biochemie, hematologicko-transfuzní oddělení a nedílnou součástí je i lékárna. Nemocnice má 143 lůžek. Z toho je 87 standardních, 6 intenzivních a 50 následné péče nebo sociálních. Nemocnice dále provozuje 32 ambulancí a odborných poraden, kromě ambulancí základních oborů například i mammologickou, cévní, plastické chirurgie, nefrologickou, dětskou neurologickou, endokrinologickou, revmatologickou a další.

Přehled lůžkových i nelůžkových kapacit nemocniceZdroj: Rokycanská nemocnice a.s. Přehled lůžkových i nelůžkových kapacit nemocnice
Lůžková a intenzivní péče

· Chirurgické oddělení
· Jednotka intenzivní péče
· Interní oddělení
· Dětské oddělení
· ARO

Ambulantní péče

· Rehabilitační oddělení
· Hematologicko-transfuzní oddělení
· Gynekologická péče
· Ambulance – chirurgické, interní, pediatrické, gynekologické, ostatní 

Komplement

· Radiodiagnostické oddělení
· Oddělení klinické biochemie
· Lékárna

Operační sálZdroj: Rokycanská nemocnice a.s.Operační sál

 

Nemocnice má k dispozici tři operační sály a pracoviště sterilizace. V nemocnici je k dispozici lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost, pro dospělé a pro neodkladné úrazové stavy. U nemocnice je heliport.

Rokycanská nemocnice loni rozšířila péči o ambulantní pacienty. V roce 2019 zprovoznila cévní poradnu pečující o pacienty s onemocněním tepen a žil. V závěru roku nemocnice rozšířila i lůžkovou péči. Podařilo se jí totiž navýšit počet sester a ošetřovatelského personálu, a mohla tak na přelomu roku otevřít lůžkovou stanici C interního oddělení. Zprovozněním nové lůžkové stanice se nejen navýšila kapacita oddělení, ale zlepšil se i komfort pacientů, neboť se mohla snížit obsazenost pokojů. 

stav zaměstnanců k 31.12.2019Zdroj: Rokycanská nemocnice a.s.
V Rokycanské nemocnici pracuje přes 252 zaměstnanců (přepočtený stav). Z toho je 37 lékařů a 151 nelékařských zdravotníků a zejména sester (105). Nemocnice každoročně umožňuje praxi a stáže i několika studentům zdravotnických škol.

Modernizace za 400 milionů korun

Nová polohovací lůžkaZdroj: Rokycanská nemocnice a.s.Nová polohovatelná lůžka

Plánovaná kompletní modernizace nemocnice se v roce 2019 přiblížila skutečnosti. Rada Plzeňského kraje schválila postupnou rekonstrukci nemocnici v etapách s tím, že odhadované náklady jsou kolem 400 milionů korun. V současnosti se připravuje projektová dokumentace rekonstrukce.

Během roku 2019 nemocnice investovala hlavně do vybavení. Pořídila například nový stacionární skiagraf a v závěru roku nakoupila elektricky polohovatelná lůžka včetně antidekubitních matrací, nočních stolků a dalšího příslušenství. Skiagraf umožní rychlejší, šetrnější a také přesnější vyšetření. Personál oceňuje snadnější obsluhu. Rentgen neslouží jen pacientům nemocnice. Využívají ho také pacienti ambulantních specialistů ze spádových oblastí.

Lůžka se vyměňovala prakticky na všech odděleních s výjimkou dětského. Pro pacienty znamená elektrické ovládání a větší množství nastavitelných poloh více pohodlí a méně závislosti na personálu.

V roce 2020 rekonstruovala nemocnice bytový dům, kde mohou bydlet zdravotníci, kteří nemají v Rokycanech vlastní bydlení. Dům stojí v blízkosti nemocničního areálu a má 16 bytových jednotek typologie 1+1. Bydlí zde zaměstnanci i studenti vykonávající v nemocnici praxi.

Nabídka pracovních míst

Stejně jako většina zdravotnických zařízení v naší republice i Rokycanská nemocnice a.s. hledá nové zaměstnance. Co může nabídnout? Práci v přátelském kolektivu, podporu dalšího vzdělávání a rozvoje, ubytování i pomoc s hledáním vlastního bydlení, velmi dobré finanční ohodnocení i celou řadu zaměstnaneckých benefitů (např. 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, dotované stravování, mobilní a datové služby i pro rodinné příslušníky aj.)

Konkrétní nabídku volných pracovních míst najdete na webových stránkách nemocnice a v odkazu zde.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________________________________

Rokycanská nemocnice, a. s.
Voldušská 750, 337 01 Rokycany
IČO: 26360900 DIČ: CZ26360900
www.rokycany.nemocnice.cz
E-mail: info@rokycany.nemocnicepk.cz
Tel.: +420 371 762 111