· Nemocnice Svatá Anna: https://svataanna.nemocnicepk.cz/

Zdroj: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Nemocnice Svatá Anna pomáhá lidem, kterým zranění či nemoc způsobily snížení pohyblivosti, naučit se s trvalým hendikepem nebo po operaci či léčbě opět samostatně pohybovat a vrátit se pokud možno k plnohodnotnému životu a být soběstačný.

Kromě lůžkových stanic pro rozličné typy pacientů disponuje nemocnice rozsáhlou rehabilitační částí včetně tělocvičen, vodoléčby, elektroléčby či rehabilitačního chodníku a schodů. Nemocnice má 80 zdravotních lůžek a 25 sociálních.

Pracuje v ní kolem 65 zaměstnanců (přepočtený stav), z toho šest lékařů, dále 42 nelékařských zdravotníků, zejména sester a fyzioterapeutů. Nemocnice každoročně umožňuje praxi i několika studentům zdravotních škol.

Léčebná a rehabilitační péče

Svatá Anna v Plané doléčuje zdravotní potíže ze všech oborů medicíny zejména léčebnou tělesnou výchovou. Zároveň poskytuje individuální ošetřovatelskou péči a popřípadě i sociální služby. Je určena zejména osobám po ortopedickém zákroku například s umělým kloubem, které se s novou součástí těla potřebují naučit jistě pohybovat. Dále osobám s neurologickým onemocněním například po cévní mozkové příhodě nebo s komplikovanou cukrovkou s ochrnutím části těla, kdy je třeba minimalizovat hendikep, a v neposlední řadě osobám po vážných úrazech, jako jsou zlomeniny páteře, končetin včetně amputací, které potřebují buď jen rozpohybovat, nebo se naučit s hendikepem pohybovat.

Zdroj: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

Rehabilitační péči zlepšil na počátku roku 2019 nákup systému Levitas, na jehož pořízení přispěla široká veřejnost. Cvičební zařízení je určeno pacientům se sníženou pohyblivostí například při potížích ortopedických, revmatologických i neurologických. Kombinuje dva typy podobných cvičebních zařízení – ryze závěsné a klecové. Přístroj je vhodný pro většinu z hospitalizovaných pacientů. Díky němu je jejich rehabilitace efektivnější.

Novou, částečně také rehabilitační péčí je od roku 2019 i canisterapie neboli léčba psem, kdy do nemocnice jednou týdně dochází fenka krátkosrstého německého ohaře Viga. Její návštěvy u pacientů mají široké spektrum pozitivních přínosů. Pomáhá například pacientům s rozvojem citových schopností a také s rozvojem pohybových schopností a jemné motoriky. Pomocí hlazení, mazlení se se psem a komunikace s ním se mohou pacienti zbavit některých obtíží.

Zdroj: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.

· Následná péče a ošetřovatelství:
  https://svataanna.nemocnicepk.cz/nasledna-pece-osetrovatelstvi/
· Léčebná rehabilitace: https://svataanna.nemocnicepk.cz/rehabilitacni-pece/
· Sociální služby: https://svataanna.nemocnicepk.cz/socialni-sluzby/

Pacienti z okolí i středních Čech

Pacienty nejsou jen obyvatelé Plánska a okresu Tachov. Péči zde hledají lidé z celého Plzeňského i Karlovarského kraje, mezi kterými zařízení stojí. A díky dobré dostupnosti po dálnici D5 a rychlostnímu přivaděči jsou to v poledních letech stále častěji i pacienti ze Středočeského kraje či Prahy. Motto nemocnice „Pomáháme zpět do života“ má reálný základ. Pacienti a jejich rodiny oceňují klidnou lokaci mimo městskou zástavbu v krásné přírodě.

Pacienti přichází buď rovnou z nemocnic akutní péče, nebo i z domácího prostředí. Na lůžková oddělení a pokoje jsou umísťováni dle diagnóz, míry soběstačnosti a věku, aby pro ně byl pobyt se spolubydlícím co nejpříjemnější. Po rekonvalescenci ve Svaté Anně pak nezřídka využívají i možnost následné lázeňské péče.

· Dostupnost nemocnice:
  https://svataanna.nemocnicepk.cz/doprava-k-nemocnici/

Nová lůžka a stavební modernizace

Nemocnice následné péče Svatá Anna pořídila v roce 2020 nové elektricky polohovatelné postele včetně vybavení, antidekubitních matrací a včetně nočních stolků. Pro pacienty znamenají nová lůžka více pohodlí a méně závislosti na personálu, pokud potřebují změnit polohu nebo sjet s lůžkem níže, aby mohli snadněji slézt. Dálkovým ovládáním si sami nastaví libovolnou polohu i méně pohybliví pacienti.

Od zimy jim také slouží dva nové výtahy, které spojují všechna lůžková oddělení s rehabilitační částí nemocnice. Jeden je ryze osobní a druhý nákladní i pro přepravu pacientů včetně lůžek.  

Nemocnice následné péče Svatá Anna dokončila v roce 2019 rekonstrukci suterénních prostor rehabilitačního oddělení. Za čtyři miliony korun se zlepšil nejen komfort pro pacienty, ale i zázemí pro samotný personál. Rekonstrukce zahrnovala úplnou obnovu bazénu a bazénových technologií, jako je filtrace, ohřev vody nebo protiproud.

Dále se kompletně zrenovovala tělocvična, prostory pro fyzikální terapie, šatny, toalety a také denní místnost pro zdravotníky. Důvodem úprav byla modernizace prostor s ohledem na příjemnější vzhled, větší soukromí pacientů ale i funkčně vhodnější rozložení pracovišť. Zároveň se modernizovaly některé inženýrské sítě.

Historie nemocnice

Nemocnice vznikla za severozápadním okrajem Plané v 50. letech minulého století. Už před ní ale v jižním svahu pod původně gotickým kostelem svaté Anny na stejnojmenném vrchu stál misijní dům a chlapecký konvikt redemptoristů. Nemocnice zprvu sloužila jako léčebna vojenských veteránů, pak jako léčebna pro nemocné tuberkulózou a později jako standardní víceoborová nemocnice. Akutní obory se později přestěhovaly přímo do Plané.

Další informace na webu nemocnice
Nabídka pracovních míst: https://svataanna.nemocnicepk.cz/kariera/
Kontakty: https://svataanna.nemocnicepk.cz/kontakt/
Leták nemocnice / v kostce: https://svataanna.nemocnicepk.cz/data/folders/info%20do%20kapsy-f59.pdf?show
Součást Skupiny Nemocnice Plzeňského kraje: https://www.nemocnicepk.cz/

Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.
Kyjovská 607,
348 15 Planá

Zdroj: Nemocnice následné péče Svatá Anna, s.r.o.