Členové akreditační komise podrobně zkoumali jednotlivé nastavené postupy v lékařské a ošetřovatelské péči, posuzovali bezpečnost prostředí, personalistiku a úroveň vzdělávání zaměstnanců nemocnice. Šetřili, zda nemocnice plní všechny náročné legislativní požadavky
a akreditační standardy kladené na nemocniční zařízení.

„Tím, že nemocnice již potřetí za sebou obhájila akreditaci získanou v roce 2010, potvrdila své pevné místo v síti českých nemocnic, které poskytují kvalitní a bezpečnou péči,“ uvádí předseda představenstva strakonické nemocnice MUDr. Bc. Tomáš Fiala, MBA. „Od posledního akreditačního šetření v roce 2016 nemocnice realizovala řadu projektů, které jsou bezprostředně spjaty s kvalitou péče. Zavedla řadu nových metod – magnetickou rezonanci, denzitometrii, otevřela moderní gastroenterologické centrum, modernizovala své přístrojové vybavení napříč celou nemocnicí a investovala do moderních technologií.“

Externí akreditační šetření nemocnic jsou obvyklá v řadě zemí světa, v České republice jde
o nepovinnou aktivitu, která ale přispívá ke zvyšování kvality a bezpečnosti péče.

„V naší nemocnici sledujeme desítky měřitelných parametrů kvality, například výskyt dekubitů, infekcí spojených s nemocniční péčí, počet reoperací či rehospitalizací a řadu dalších kritérií. Výsledky porovnáváme s ostatními nemocnicemi, a ačkoliv si v těchto naprosto exaktních žebříčcích stojíme dobře, neustále pracujeme na zlepšení našich postupů ve světle vývoje moderní medicíny. V řadě případů se snažíme poučit z negativních zpráv odjinud a přistupovat k minimalizaci různých rizik proaktivně,“ říká náměstek ředitele Nemocnice Strakonice, a.s. MUDr. Michal Pelíšek, MBA.

Nemocnice Strakonice, a.s., Radomyšlská 336, 386 01 Strakonice, http://www.nemocnice-st.cz/