1.VŘ – Referent odboru životního prostředí – ochrana přírody a krajiny.

Pracovní náplní pozice je komplexní zajišťování výkonu státní správy ve správním obvodu obce s rozšířenou působností na úseku ochrany přírody dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění.

Odborné vzdělání: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo v bakalářském studijním programu se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, krajinné inženýrství, případně v oborech souvisejících s ochranou životního prostředí

Více info zde : http://www.neratovice.cz/vyberove-rizeni-referent-odboru-zivotniho-prostredi-ochrana-prirody-a-krajiny/d-419625

 2. VŘ – Referent odboru životního prostředí – správce městské zeleně.

Pracovní náplní pozice je komplexní výkon správce městské zeleně ve městě Neratovice, která zahrnuje především: práci s pasportem a inventarizací městské zeleně, monitoring stavu dřevin a městské zeleně a následné zajištění údržby včetně organizace a kontroly, spolupráci svedením města, příprava a realizace projektů.

Odborné vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou, případně vysokoškolské vzdělání; ideálně v oboru zahradnictví a příbuzných oborech.

Více info zde : http://www.neratovice.cz/vyberove-rizeni-referent-odboru-zivotniho-prostredi-spravce-mestske-zelene/d-419623

 

Dále nabízíme volná místa na pozici - Strážník městské policie.

Bližší informace u velitele MP na tel – 721 765 953 ( každý den od 8.00 – 19.00 hod ),

Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice, 27711