Společnost za dobu své 18leté historie vystřídala tři majitele, kteří zásadně ovlivnili její současnou podobu. Od roku 2010 funguje pod taktovkou japonských pravidel společnosti JTEKT Corporation, která je považována za předního světového výrobce ložisek, systémů řízení, náprav, strojů a nářadí. Díky vysoké kvalitě a výkonu svých výrobků si společnost Koyo Bearings získala důvěru automobilových a průmyslových výrobců v celém světě a udržitelnou konkurenceschopnost na trhu. Společnost neustále pracuje na tom, aby byla bezpečným závodem, aby dopad výroby byl co nejšetrnější k přírodě a aby byla vyhledávaným zaměstnavatelem a partnerem pro zákazníky, dodavatele i místní komunitu.

 Základ úspěšné firmy? Spokojení zaměstnanci

Důležitým stavebním kamenem úspěchů společnosti jsou zaměstnanci. Firemní filozofií olomoucké firmy s japonskými kořeny je zaměstnávání kmenových zaměstnanců, nikoliv agenturních. Firemní kultura je stavěna na respektu, otevřené komunikaci a vzájemné toleranci. V závodě je uplatňován princip vysoké autonomie a odpovědnosti zaměstnanců k výsledkům. Na jejich spokojenosti pracuje společnost dlouhodobě. Kromě pestré škály benefitů v podobě výhodného stravování za 10 Kč, multisport karty, penzijní pojištění, dovolené navíc apod. může nabídnout i mimopracovní akce. V letošním roce byl například uspořádán už druhý ročník Koyo Festivalu, tradičně je pořádán rodinný den, vánoční večírek nebo různá tvořivá odpoledne pro děti. Za uplynulý rok investovala společnost do akcí pro zaměstnance přes jeden milion korun.   

 Aktivitní zapojení do života v Olomouckém kraji

Od roku 2001, kdy byla realizována výstavba závodu na zelené louce, darovala společnost přes 22 milionů Olomouckému regionu formou charity, dobročinných nebo ekologických aktivit. Generální ředitel společnosti, Petr Novák, úzce spolupracuje se zástupci Olomouckého kraje, vyjednává systém duálního vzdělávání a rozšíření tříd na technicky zaměřených školách v Olomouci. Mimo to projednává také vznik prvního vysokoškolského oboru s technickým zaměřením na Univerzitě Palackého. Společensky odpovědné firmě není lhostejné její okolí a sociální situace. V uplynulých letech podpořila organizaci jako je JITRO, Sdružení Šance, Občanské sdružení Pamatováček nebo kojenecký ústav. Mezi stálice patří Charita Olomouc. V minulosti navázala spolupráci i s fakultní nemocnicí v Olomouci, kam věnovala peníze na nový ambulantní vůz nebo finanční obnos na dětské hematoonkologické oddělení. Výsledkem těchto aktivit byla řada ocenění, které firma získala. Za oblast CSR lze zmínit ocenění Odpovědná firma ČR.

 Investice do nových technologií

Za dobu své existence směřovala společnost veškeré investice do modernizace výrobních technologií, zkvalitnění výrobních i nevýrobních procesů. V souladu s Průmyslem 4.0 investovala společnost od roku 2013 do automatizace, digitalizace a robotizace přes 367 mil. Kč. Celkově do nových technologií investovala přes 650 mil. Kč. Ve svém Technologickém centru v Brně se zaměřuje na činnosti týkající se stávajících výrobků, testování, designu, simulace, tribologie a analytických měření. Výzkumné centrum je úzce napojeno na sesterská technologická centra v Evropě a USA a úzce podporuje ostatní závody, spadající pod mateřskou centrálu v Japonsku. Společnost blízce spolupracuje se svými zákazníky, a to s cílem navrhnout nová řešení v oblasti hybridních pohonů, elektrických pohonů a dalších aplikací jak v automobilovém průmyslu, tak ve strojírenství.

 Výroba světových ložisek v souladu s životním prostředím

Aktuálním trendem, který sleduje většina výrobních společností, je dopad výrobního procesu na životní prostředí. Stejně tak je to i v olomoucké společnosti, která zrealizovala řadu „zelených“ projektů. Prioritní akcí bylo snížení spotřeby elektrické energie, která je v tak velkém závodě opravdu vvysoká. To se podařilo především výměnou starých klimatizací za adiabatické chlazení, kompresoru za stlačený vzduch a výměnou starých svítidel za nová, daleko úspornější, LED svítidla. Ve fiskálním roce 2019 se uskuteční také instalace fotovoltaické elektrárny na střechu závodu. Takto získaná energie bude využita pro potřebu závodu. Byl pořízen také odsolovač, který separuje vodu od soli ze solné lázně, ve které probíhá kalení. Tato recyklace tak umožní opětovné použití soli pro kalení, čímž firma ročně ušetří 128 tun odpadu, který by musel být zlikvidován jako nebezpečný odpad.

Společnost byla i v roce 2018 certifikována podle norem ISO 14001, ISO 50001, OHSAS 18001, IATF 16949 a byla držitelem certifikací od automobilových zákazníků, kteří vyžadují splnění norem a standardů specifických pro automobilový průmysl.

Koyo Bearings Česká republika s.r.o., Pavelkova 253/5, Bystrovany, Olomouc 779 00, www.koyobearings.cz