KEMPER

Dnes je firma KEMPER úspěšnou rodinnou firmou. Na osobním a téměř rodinném jednání firmy KEMPER nezměnil nic ani její růst, ani mezinárodní trendy. Spokojenost zákazníků a zaměstnanců je nadřazena všemu. To je zaručeno velkými zkušenostmi společně s přáním zachování spolehlivé a důvěryhodné spolupráce.

Firma KEMPER neodpočívá. Inovace filtračních přístrojů a odsávacích zařízení se řídí potřebami zákazníků a jdou pravidelně nad rámec zákonných norem. Pro uživatele z toho plyne absolutní právní jistota při dodržení bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.

Více než 370 zaměstnanců společnosti KEMPER pracuje každý den na tom, aby lidé, pracující v kovoprůmyslu měli příjemný a čistý vzduch na svých pracovištích.

O své zaměstnance se firma KEMPER snaží vzorně starat a podporovat je. Kromě zdravého pracovního prostředí, kde se mohou odreagovat v dobře vybavené posilovně nebo se občerstvit skvělou kávou, nabízí svým lidem mnoho benefitů jako např. příspěvek na stravování, zvyšování kvalifikace, jazykové kurzy, výkonnostní a mimořádné odměny, navýšení dovolené. Pořádá i společná setkání, kterých se účastní nejen zaměstnanci a jejich rodiny, ale i jejich přátelé (galerie pod obrázkem sídla firmy).

Jak v krátkém rozhovoru potvrzuje i jednatel společnost KEMPER, pan Theodor Hessing, přátelské a rovnocenné partnerství se zaměstnanci je základem pro úspěšnost firmy.

Pane Hessingu, pocházíte z Německa, co Vás vedlo k tomu, že jste se přestěhoval do České republiky a už zde zůstal?
Kemper spol. s r.o. byla založena už v roce 1992 za účelem posílení prodeje našich výrobků. V roce 1994 se mě pan Kemper zeptal, jestli bych šel do České republiky a rozjel tam výrobu odsávacích stolů a výrobků na zakázku. Souhlasil jsem a byl jsem vyslán na 2 roky do České republiky. Po počátečních problémech a počtem zaměstnanců 5 nastal úspěch a já jsem zůstal další 2 roky - dnes jsem zde 25 let a firma Kemper má více než 200 zaměstnanců. K tomu jsem zde potkal svou manželku a máme dvě dcery, 12 a 14 let.

Vnímáte rozdíly v přístupu zaměstnanců k práci a naopak zaměstnavatele ke svým podřízeným zde a v Německu?
Na začátku byly pochopitelně velké rozdíly v produktivitě a pracovní etice. Čeští kolegové nebyli nijak zvlášť loajální k firmě, ale pracovali hlavně pro peníze. Dnes je v tomto ohledu méně rozdílů až, řekl bych, skoro žádné.

V dnešní době je těžké získat nové zaměstnance. Jakým způsobem se snažíte udržet ty stávající a získat „novou krev“?
Na spokojenost našich zaměstnanců, ať těch stávajících nebo nově přijatých, se delší dobu zaměřujeme upevňováním naší firemní kultury, nové kultury vedení. Rozšířili jsme personální management o nové motivační prvky a lepší podmínky na pracovišti.

Co se Němcům v Česku nejvíce líbí?
Sklo, ženy a pivo… Ke sklu extra vazbu nemám, ale s ostatním určitě souhlasím

Řekněte nám alespoň 2 důvody, proč by měl člověk pracovat právě u vás?
Moderní a transparentní kultura vedení, příjemné pracovní prostředí a produkty, které podporují zdraví na pracovišti - KEMPER  we clean air!

Kemper, spol. s r.o., Pyšelská 393, 257 21 Poříčí nad Sázavou