KKN je vyhledávaným tradičním zaměstnavatelem. Studentům lékařských fakult a vyšších odborných škol nemocnice nabízí možnost získání stipendií od 2. a 3. ročníku u asistentů a DiS., pro studenty lékařských fakult od 4. ročníku. Zaměstnancům umožňuje další zvyšování a prohlubování kvalifikace a s tím souvisejícího kariérního postupu. 

KKN se svými 1500 zaměstnanci zajišťuje spádově péči především pro obyvatele a návštěvníky Karlovarského kraje, ve vybraných oborech také pro pacienty z přilehlých oblastí Plzeňského a Ústeckého kraje. Její význam podtrhuje to, že KKN provozuje řadu pracovišť regionálního i nadregionálního významu. 

V současnosti prochází KKN rozsáhlou stavební i přístrojovou modernizací za využití dotací Evropské unie i prostředků Karlovarského kraje. Mezi nejvýznamnější z těchto projektů patřila výstavba moderního pavilonu akutní medicíny s šesti operačními sály, jednotkami intenzivní péče i urgentním příjmem, nebo centralizace lékařské péče nemocnice v Karlových Varech, nebo výstavba nového lineárního urychlovače nebo pavilonu A zahrnující porodnici a operační sály v Chebu. 

Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Bezručova 1190/19
360 01 Karlovy Vary
www.kkn.cz