Výrobce autobusů z Vysokého Mýta uspěl v kategorii Zaměstnavatel regionu do 5000 zaměstnanců v Pardubickém kraji. V této kategorii se mezi TOP 3 zaměstnavateli firma umisťuje od roku 2004. 

Iveco Czech Republic a.s.

Získat ocenění Zaměstnavatel regionu není snadné. Stojí za tím úsilí a dlouhodobá práce ve prospěch zaměstnanců.

Prestižní soutěž Zaměstnavatel roku a Zaměstnavatel regionu hodnotí již od roku 2003 firmy v České republice v oblasti úrovně řízení lidských zdrojů, dosažených ekonomických výsledků, pracovního prostředí i společenské odpovědnosti firmy.

Smyslem soutěže je přiblížit veřejnosti firmy s odpovědným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen v celostátním měřítku, ale i v jednotlivých regionech. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga.

Na personální otázky jsme se zeptali ředitelky lidských zdrojů Iveco Czech Republic,a.s. Aleny Kozákové.

Iveco Czech Republic a.s.Už poněkolikáté jste se umístili mezi 3 nejlepšími zaměstnavateli v Pardubickém kraji. Jaká kritéria musí firma splnit, aby ocenění obdržela?

Mezi klíčové parametry hodnocení pozice společnosti v soutěži Zaměstnavatel roku patří například náklady na vzdělávání nebo mzdové náklady na jednoho pracovníka, hodiny věnované školení, míra interního povyšování a kariérního vývoje, počet dní absence či míra dobrovolné fluktuace. Vyhodnocuje se i produktivita a finanční ukazatele, jako jsou celkové náklady na odměňování v poměru k výnosům nebo nákladům. Společnost je hodnocena opravdu komplexně a úspěch v soutěži je důkazem systémového a promyšleného přístupu nejen k vlastním zaměstnancům, ale také k zákazníkům a veřejnosti.

Které z vašich firemních aktivit a úsilí považujete za klíčové pro dosažení ocenění Zaměstnavatele roku?

Významným výsledkem je zcela nepochybně splněný obchodní a výrobní plán roku 2018, zvládnutí nových projektů zaměřených na zavedení moderních technologií do výroby našich autobusů ruku v ruce s požadavky a přáním zákazníků, kteří se k nám vracejí a oceňují vysoký stupeň odbornosti a znalostí našich zaměstnanců.

V čem se lišíte od jiných zaměstnavatelů v kraji?

Určitě se lišíme produktem, náročností na znalosti dělníků i techniků a vysokou komplexitou našich výrobků. Systém zaměstnaneckých výhod je zakotven v kolektivní smlouvě a je různorodý (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, odměny při pracovních a životních výročích, program Seniority, příspěvek při narození dítěte, ozdravně-rekondiční program, sport a kultura, vitamínový a pitný režim a mnoho dalších). Každý rok přemýšlíme o dalších možnostech – i mimo kolektivní smlouvu – jak podpořit naše zaměstnance a motivovat je k práci u nás. Již čtvrtým rokem například pořádáme soutěž zaměřenou na ocenění vynikajících studijních výsledků dětí našich zaměstnanců (jak kmenových, tak agenturních) a také letos v červnu mezi ně rozdělíme částku vyšší než 10 000 €. Významně se profilujeme jako firma, která pomáhá potřebným a umožňuje zaměstnancům, aby v pracovní době pomohli tam, kde je to žádoucí.

V současnosti je na trhu vysoká poptávka po nových zaměstnancích. Hledáte i vy nové lidi?

Od začátku roku 2019 vzrostl počet našich zaměstnanců o více než 70 a k zajištění plánu tohoto roku hledáme dalších zhruba 80 kvalifikovaných dělníků pro náš výrobní závod.

Které profese hledáte?

V současnosti posilujeme týmy na pozicích elektrospecialista, lakýrník, svářeč, strojní zámečník, automechanik, autoelektrikář a provozní elektromechanik. Více informací na webových stránkách www.ivecocr.cz

Iveco Czech Republic a.s.
Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto, +420 465 451 111,
bus.cz@iveco.com, www.iveco.com/czech