Výrobce autobusů z Vysokého Mýta uspěl v kategorii Zaměstnavatel regionu do 5000 zaměstnanců v Pardubickém kraji. V této kategorii se mezi TOP 3 zaměstnavateli firma umisťuje od roku 2004. 

Iveco Czech Republic a.s.Zdroj: Iveco Czech Republic

Získat ocenění Zaměstnavatel regionu není snadné. Stojí za tím úsilí a dlouhodobá práce ve prospěch zaměstnanců.

Prestižní soutěž Zaměstnavatel roku a Zaměstnavatel regionu hodnotí již od roku 2003 firmy v České republice v oblasti úrovně řízení lidských zdrojů, dosažených ekonomických výsledků, pracovního prostředí i společenské odpovědnosti firmy.

Smyslem soutěže je přiblížit veřejnosti firmy s odpovědným přístupem ke svým zaměstnancům, a to nejen v celostátním měřítku, ale i v jednotlivých regionech. Hodnocení probíhá celosvětově uznávanou metodikou Saratoga.

Na personální otázky jsme se zeptali ředitelky lidských zdrojů Iveco Czech Republic,a.s. Aleny Kozákové.

Iveco Czech Republic a.s.Zdroj: Iveco Czech RepublicUž poněkolikáté jste se umístili mezi 3 nejlepšími zaměstnavateli v Pardubickém kraji. Jaká kritéria musí firma splnit, aby ocenění obdržela?

Mezi klíčové parametry hodnocení pozice společnosti v soutěži Zaměstnavatel roku patří například náklady na vzdělávání nebo mzdové náklady na jednoho pracovníka, hodiny věnované školení, míra interního povyšování a kariérního vývoje, počet dní absence či míra dobrovolné fluktuace. Vyhodnocuje se i produktivita a finanční ukazatele, jako jsou celkové náklady na odměňování v poměru k výnosům nebo nákladům. Společnost je hodnocena opravdu komplexně a úspěch v soutěži je důkazem systémového a promyšleného přístupu nejen k vlastním zaměstnancům, ale také k zákazníkům a veřejnosti.

Které z vašich firemních aktivit a úsilí považujete za klíčové pro dosažení ocenění Zaměstnavatele roku?

Významným výsledkem je zcela nepochybně splněný obchodní a výrobní plán roku 2018, zvládnutí nových projektů zaměřených na zavedení moderních technologií do výroby našich autobusů ruku v ruce s požadavky a přáním zákazníků, kteří se k nám vracejí a oceňují vysoký stupeň odbornosti a znalostí našich zaměstnanců.

V čem se lišíte od jiných zaměstnavatelů v kraji?

Určitě se lišíme produktem, náročností na znalosti dělníků i techniků a vysokou komplexitou našich výrobků. Systém zaměstnaneckých výhod je zakotven v kolektivní smlouvě a je různorodý (týden dovolené navíc, příspěvek na stravování, odměny při pracovních a životních výročích, program Seniority, příspěvek při narození dítěte, ozdravně-rekondiční program, sport a kultura, vitamínový a pitný režim a mnoho dalších). Každý rok přemýšlíme o dalších možnostech – i mimo kolektivní smlouvu – jak podpořit naše zaměstnance a motivovat je k práci u nás. Již čtvrtým rokem například pořádáme soutěž zaměřenou na ocenění vynikajících studijních výsledků dětí našich zaměstnanců (jak kmenových, tak agenturních) a také letos v červnu mezi ně rozdělíme částku vyšší než 10 000 €. Významně se profilujeme jako firma, která pomáhá potřebným a umožňuje zaměstnancům, aby v pracovní době pomohli tam, kde je to žádoucí.

V současnosti je na trhu vysoká poptávka po nových zaměstnancích. Hledáte i vy nové lidi?

Od začátku roku 2019 vzrostl počet našich zaměstnanců o více než 70 a k zajištění plánu tohoto roku hledáme dalších zhruba 80 kvalifikovaných dělníků pro náš výrobní závod.

Které profese hledáte?

V současnosti posilujeme týmy na pozicích elektrospecialista, lakýrník, svářeč, strojní zámečník, automechanik, autoelektrikář a provozní elektromechanik. Více informací na webových stránkách www.ivecocr.cz

Iveco Czech Republic a.s.
Dobrovského 74, 566 01 Vysoké Mýto, +420 465 451 111,
bus.cz@iveco.com, www.iveco.com/czech