Několik otázek jsme položili Kateřině Kudlíkové, personální ředitelce společnosti:

Paní Kudlíková, představte nám v krátkosti firmu Interplex.

Kateřina Kudlíková
Kateřina Kudlíková, personální ředitelka společnosti Interplex Precision Engineering Czech Republic, s. r. o.

Společnost Interplex Precision Engineering Czech Republic, s. r. o. vznikla v Písku v roce 2000. Je členem skupiny Interplex, která působí ve 14 zemích světa a má sídlo v Singapuru. Společnost vyrábí komponenty pro automobilový průmysl, letectví, zdravotnictví a telekomunikace. V České republice jsme zaměřeni především na automobilový a elektrotechnický průmysl, jsme specialisté na precizní lisování a robotické svařování.

Kdy jste Vy nastoupila do společnosti a co vedlo k Vašemu rozhodnutí přijmout pracovní nabídku?

Do společnosti jsem nastoupila na konci září roku 2019. První věc, která mě zaujala, bylo výběrové řízení. Z mého pohledu bylo velmi profesionálně vedené. Musela jsem absolvovat pohovor u všech tří vrstev vedení: lokální, což je pan ředitel píseckého závodu, regionální, kdy jsem se setkala se zástupci vedení pro Evropu, a korporátní, kdy jsem hovořila přímo s personální ředitelkou pro celou skupinu Interplex. To dává pozici jistý punc důležitosti a je příjemné vědět, že někoho na druhém konci světa zajímá, kdo by měl být potenciální součástí týmu. A důvod, kvůli kterému jsem přijala nabídku? Chci vyzkoušet něco nového, dosud jsem se pohybovala především v oblasti obchodu. Abych byla moderní, použiji oblíbené: Je to výzva!

V čem vidíte potenciál firmy?

Naším nejvýznamnějším trhem je automobilový průmysl a na něm dochází v této době k zásadním změnám. Díky přísným ekologickým nařízením Evropské komise musí všichni výrobci obměnit svá výrobková portfolia a nabízet vozidla s výrazně nižšími emisemi než v minulosti. Splnit tato kritéria je možné pouze zapojením plné nebo alespoň částečné elektrifikace. To znamená, že v blízké budoucnosti bude téměř každé nové auto obsahovat jeden nebo více elektromotorů, různě velké baterie a spoustu propojovacích prvků. Mnoho takových komponentů se vyrábí metodou lisování, což je naše hlavní kompetence. Téměř každé nové auto tak bude obsahovat o několik desítek lisovaných dílů více, než je tomu v současnosti. Pro lisařské firmy to představuje obrovskou příležitost k růstu, a pro nás je to výzva, kterou chceme aktivně uchopit a proměnit v reálné zakázky. 

Důkazem toho, že se nám podařilo zachytit aktuální trend a hned od začátku se podílet na rozvoji elektrické mobility, jsou nové projekty, které v současnosti startují. Jedná se zejména o dodávky komponentů do elektrických vozů ID.3 skupiny VW, ve vývoji jsou díly i pro další zákazníky. Velikou příležitost pro nás představují komponenty pro baterie, o jejichž výrobě jednáme hned s dvěma možnými partnery.  Potenciál naší společnosti tedy vidím rozhodně v elektromobilitě.

 Jak se podle Vás Interplex jeví jako zaměstnavatel? Co nabízí svým zaměstnancům?

Interplex je seriózní zaměstnavatel. Svědčí o tom velmi nízká fluktuace, která je pod 1,5 %. Mnoho zaměstnanců je s námi déle než 6 let, řada agenturních zaměstnanců přechází do kmene. Snažíme se naslouchat lidem, pokud je to jen trochu možné, zapojujeme je do rozhodování o dění ve firmě. Zaměstnancům zprostředkováváme nejrůznější školení, máme výuku cizích jazyků i s rodilým mluvčím. Maminkám s dětmi nabízíme dny volna navíc, dovolená je 26 dní. Organizujeme mimopracovní akce jako je Family day, Vánoční ples, pro letošek chystáme i trochu sportu.

Zaměstnavatel – to není jen abstraktní zdroj příjmů. Jsou to především lidé, kolegové… Na tomto místě bych ráda zmínila pohodovou atmosféru, která na mnoha odděleních panuje.

Máte nějaké plány jako manažerka lidských zdrojů?

Plánů je mnoho. Bude to znít jako klišé, ale opravdu mi záleží na tom, aby se u nás zaměstnanci cítili dobře. Od toho se odvíjejí moje plány. Začíná to u kvalitního adaptačního programu. Podstatný je rozvoj a vzdělávání zaměstnanců, hledání talentů. Velmi důležitý je přístup nadřízených, budování vztahů a celková atmosféra. Je zkrátka potřebné, aby každý zaměstnanec pocítil, že je důležitou součástí týmu. Protože tak to skutečně je!

Další podstatnou oblastí mých plánů je PR firmy. Chci, abychom dali regionu vědět, že jsme tady. Vylepšujeme prezentaci na Facebooku, spolupracujeme s charitou, sponzorujeme kulturní akce, zapojujeme se do společenského života, čeká nás Den otevřených dveří, chystáme volnočasovou spolupráci s ostatními závody v okrese … Zkrátka chceme být atraktivním zaměstnavatelem a plnohodnotným partnerem města.

Kontakt
Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o. Za Pazdernou 1531 39701 Písek. www. facebook.com/interplexcz