Hlavním výrobním sortimentem jsou ocelové pásy a plechy pro elektrotechniku, které společnost produkuje jako jeden ze třinácti výrobců na světě. Společnost také vyrábí ocelové pásy a plechy z nelegovaných a legovaných ocelí. Produkty GO Steel Frýdek Místek a.s. jsou úspěšně dodávány na tuzemský i mezinárodní trh.

Historie společnosti se započala psát již 1. ledna 1883. Její počátek je spjat se vznikem huti, která byla nazvaná po svém zakladateli arcivévodovi Karlu Ludvíkovi "Karlova huť". Od roku 1946 společnost působila pod názvem Válcovny plechu. Na další vývoj podniku měla vliv privatizace společnosti v roce 1998, kdy se majoritním vlastníkem stala Nová huť, a.s. Ostrava, V roce 2014 se stává jedním ze závodů ArcelorMittal Ostrava a.s. Na sklonku roku 2017 došlo k odštěpení závodu a jeho převodu do nástupnické společnosti GO Steel Frýdek Místek a.s. Od roku 2018 se společnost GO Steel Frýdek Místek a.s. stává součástí kapitálové skupiny Stalprodukt S.A.

Dlouhodobým cílem společnosti je prosperující marketingově řízená firma, uspokojující potřeby a očekávání zákazníků s důrazem na kvalitu, včasnost dodávek a optimalizaci platebních podmínek. Řízení společnosti zohledňuje požadavky na životní prostředí, bezpečnost práce a hospodaření s energií.

Zdroj: zadavatel inzerce

V současné době společnost zaměstnává více než 460 zaměstnanců. Dbá především na bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců, péčí o odborný růst a vytvářením příznivého pracovního prostředí. V rámci rozvoje probíhají nejen pravidelná školení vyplývající z legislativy, ale dbá se také na jazykovou vybavenost a kariérní růst.

Každý rok absolvuje část zaměstnanců rekondiční ozdravné pobyty, které může absolvovat také se svými rodinnými příslušníky.

V rámci Programu podpory zdraví zajišťuje možnost očkování proti chřipce a poskytuje svým zaměstnancům vitamínové balíčky. Svým zaměstnancům přispívá na závodní stravování, penzijní připojištění, dovolenou, vánoce, poskytuje bezúročné půjčky, příspěvky dárcům krve, odměny za pracovní a životní jubilea, přispívá na ozdravné a rekondiční pobyty dětí zaměstnanců.

Spolupracuje se středními školami a učilišti, je dlouholetým partnerem a sponzorem Zlatého poháru Linde. Studentům středních a vysokých škol umožňuje absolvování odborných praxí.

Podporuje také neziskové organizace, kdy formou finančních příspěvků přispívá například na nákup kompenzačních pomůcek.

GO Steel Frýdek Místek a.s., Míru 3777, 738 01 Frýdek-Místek, tel.: +420 558 482 445, E-mail: info@gosteel.cz,
www.gosteel.cz,www.facebook.com/gosteelfm/,www.kariera@gosteel.cz