1. ILONA MAURITZOVÁ emeritní rektorka Západočeské univerzity, poslankyně

Ilona Mauritzová za sebou má úspěšnou akademickou kariéru i zkušenosti s podnikáním, když vybudovala soukromou střední, vyšší, a nakonec i vysokou školu zdravotnického zaměření. Později se stala první děkankou Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni a následně jako rektorka dokonce úspěšně řídila celou Západočeskou univerzitu. Celoživotně se profesně věnuje zdravotnictví a školství, což jsou klíčové pravomoci kraje.

Nechybí jí ani politické zkušenosti, protože v roce 2017 byla zvolena poslankyní Parlamentu ČR a následně i místopředsedkyní Výboru pro životní prostředí Poslanecké sněmovny, členkou Výboru pro zdravotnictví a jeho podvýboru pro vzdělávání lékařů a nelékařských pracovníků a místopředsedkyní Podvýboru pro vědu a vysoké školy.

Zadavatel: Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů

Zpracovatel: Občanská demokratická strana s podporou TOP 09 a nezávislých starostů