V mnoha obcích, Jižní Moravu nevyjímaje, chybí základní infrastruktura a občanská vybavenost. Nůžky mezi regiony se stále více rozevírají a není divu, že se lidé z menších obcí stěhují do měst. To je třeba změnit.

Investice musí cílit na zvýšení kvality života občanů, především na zajištění pitné vody, infrastruktury či na podporu dopravní obslužnosti. Úřady, obchody, školská, sociální a lékařská zařízení musejí být pro lidi dostupnější," říká Stanislav Polčák, předseda Sdružení místních samospráv ČR a poslanec Evropského parlamentu. Na konferenci mimo jiné představí návrhy SMS ČR na opatření, jež zabrání vylidňování obcí.

Zásadním tématem bude ochrana krajiny a přírody. Dopady necitlivého hospodaření a projevy klimatické změny dnes pozorujeme z oken vlastních domovů. Typickým příkladem je úbytek živočišných druhů, degradace krajiny průmyslovým zemědělstvím, všudypřítomné sucho či s ním související devastace lesů kůrovcem.

Budoucnost ale nemusí být černá. Mnozí zemědělci dnes ukazují, že hospodařit lze i s respektem k přírodě. Tak to dělá třeba úspěšný zemědělec a akademický pracovník Mendelovy univerzity Petr Marada. Části svých pozemků zalesnil, zatravnil, vysel zde biopásy nebo je přeměnil na mokřady nebo zde vysadil původní ovocné stromy. „Díky těmto opatřením chráníme a obnovujeme úrodnost půdy, podporujeme biodiverzitu a adaptujeme krajinu na klimatickou změnu," říká.

Debatovat se bude i o vzdělávání a jeho nutných změnách, aby naše společnost úspěšně čelila výzvám 21. století.

Překotné změny technologií – další digitalizace a robotizace – už neumožní vybrat si profesi ve 14 letech a zůstat u ní po celý aktivní život. Jsou, a ještě více budou nutné rekvalifikace a celoživotní vzdělávání," avizuje Mikuláš Bek, senátor a bývalý rektor Masarykovy Univerzity.

Chcete-li se o těchto tématech dozvědět více, navštivte 6. prosince od 9:30 debatní konferenci Jižní Morava 2020+, která se koná v konferenčním sále Otevřená zahrada v Brně na adrese Údolní 33. Akci pořádá Sdružení místních samospráv s podporou Evropské strany lidové.

Svou účast potvrďte vyplněním formuláře.