Drahoš nebyl můj prezident, schvaluji  právo na legální vlastnictví zbraní zakotvené v ústavním pořádku, nejsem pro přijímání uprchlíků z africké cesty, jsem pro zastavení veškerých integračních programů menšin, jsem pro nekompromisní terénní kontroly veškerých žadatelů a příjemců sociálních příspěvků, jsem proti adopci dětí homosexuálními a lesbickými páry a také proti legalizaci marihuany. 
 

Za tu dobu co se na Sokolovsku volí senátor, nepamatuji předvolební kampaň na takové úrovni jako je letos. Vítěz této politické soutěže si svůj post zaslouží více, než jeho předchůdci. Jediné co mi opravdu chybí, jsou jednoznačná stanoviska mých protikandidátů k celospolečenským tématům. Nejspíše to vychází z reálné skutečnosti, že jsou stranickými kandidáty renomovaných politických subjektů a jejich politická rozhodnutí ve formě hlasování musí odpovídat stranickým příslušnostem. 

Vzhledem ke skutečnosti, že Senát projednává návrhy zákonů, které mu postoupila Poslanecká sněmovna a má právo zákonodárné iniciativy, tj. může poslanecké sněmovně podávat vlastní návrhy zákonů, je každý hlas senátora z celkového počtu 81 v celospolečenských tématech velice důležitý. 

S ohledem na to, že v podstatné části se moje postoje a politická rétorika absolutně odlišuje od mých významných protikandidátů, rozhodl jsem se zveřejnit mé postoje k celospolečenským tématům, které mohou být pro každé jinak významné, ale jsem na ně dotazován ze strany občanů čím dál častěji. 

 

 

 

DRAHOŠ NEBYL MŮJ PREZIDENT

                                                                                          

Pro mě samotného je překvapení, kolik lidí se mě ptá, zda jsem byl účastníkem akce "Náš kraj volí Drahoše" nebo "Drahoš můj prezident". Nikdy bych nevěřil tomu, jak se volba postu prezidenta může vepsat do podvědomí lidí a na dlouhou dobu polarizovat politicky společnost. Mohu zde tedy uvést, že žádné takové akce jsem se nezúčastnil a svůj hlas jsem jak veřejně, tak fakticky dal prezidentu Zemanovi a to pro můj souhlas s jeho politickými postoji. 

SCHVALUJI PRÁVO NA LEGÁLNÍ VLASTNĚNÍ ZBRANÍ ZAKOTVENÉ V ÚSTAVNÍM POŘÁDKU.  

    

Právo nosit zbraň k obraně života, majetku, sebe a své rodiny, bylo výsadou a dokonce i povinností svobodných lidí po tisíce let. Zbraně v rukou občanů jsou atributem svobody, nezávislosti a demokratického vývoje. Snaha odzbrojit obyvatele Evropy za situace raketově rostoucích rizik spojených s nelegální migrací a odmítáním tolerance základů evropské civilizace ze strany neevropských přistěhovalců, tak dostává velmi podivnou a podezřelou pachuť. Česká republika, země s jedním z nejlepších zákonů o zbraních a střelivu na světě musí setrvat na své současné legislativě a navíc snahy úředníků EU eliminovat zakotvením práva legálního vlastnictví zbraní v ústavním pořádku.

PŘÍSNÉ TERÉNNÍ KONTROLY ŽADATELŮ A PŘÍJEMCŮ SOCIÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ

 

Zneužívání sociálních dávek, je nutné řešit koncepčně. Vyloučená lokalita je pouze přenesení problému o několik kilometrů dál. Základem skutečného řešení je navrácení pravomoci v této oblasti obcím, které mají osobní a místní znalost, která chybí Úřadu práce ČR. Ruku v ruce musí být zahájeny jak u žadatelů, tak u příjemců sociálních dávek neohlášené terénní kontroly, které jednak prověří pravdivost uváděných údajů u osob nárokujících dávky a dále zda u příjemců dávek nepominuly důvody oprávněnosti čerpání. Uvedení nepravdivých důvodů pro nárok čerpání a úmyslné čerpaní dávek po zřejmém pominutí oprávněného důvodu, musí být klasifikováno jako trestný čin podvodu. To vše i za cenu navýšení počtu terénních pracovníků obcí a zapojení obecních policií do kontrol. Vždy vznikne ve společnosti lepší nálada, než když lidé vědí, že jsou zde skupiny lidí, které již z principu žijí na úkor společnosti a v lepším společenském světle budou i ti co dávky čerpají oprávněně.

JSEM PROTI MOŽNOSTI ADOPCE DĚTÍ U HOMOSEXUÁLNÍCH A LESBICKÝCH PÁRŮ A LEGALIZACI MARIHUANY. 

 

Přes deset let práce při dokumentování násilné trestné činnosti, mi dává nepopiratelné právo, se k této otázce vyjádřit. Dovedete si představit psychické a vývojové problémy dítěte, jehož životní sexuální orientace bude heterosexuální a bude adoptováno homosexuálním párem. Dennodenně se  bude potkávat s něčím, co bude proti jeho přirozenosti a naopak, jak se bude dívat a přistupovat ke svému adoptovanému dítěti homosexuální pár, když začne srovnávat svoji přirozenost s jeho přirozeností v období dospívání. Vždy vznikne anomálie, která v širším společenském pojetí přinese negativní dopady a to v různých formách. Teď k legalizaci marihuany. V dnešním společenském trendu zákazů kouření kdekoliv s odůvodněním ochrany zdraví společnosti, při boji proti alkoholismu a drogové závislosti přichází od Pirátské strany návrh novely zákona o návykových látkách, která legalizuje pěstování a přechovávání marihuany pro vlastní potřebu. Připadá mi, že část společnosti má za cíl vytvořit typ člověka, který bude poslušný pracovní nástroj, vše přijímající konzumní typ, který bude uzavřen ve svém buď virtuálním světě, nebo jeho vlastní myšlení bude utlumeno psychotropními látkami. Můžete mi někdo prozradit, co se změní na negativním působení cannabisu na psychiku člověka schválením této novely? Nechápu a jsem proti. 

  

JSEM PROTI PŘIJÍMÁNÍ UPRCHLÍKŮ Z AFRICKÉ CESTY A PRO ZASTAVENÍ VEŠKERÝCH INTEGRAČNÍCH PROGRAMŮ MENŠIN.

 

Zde snad bylo řečeno mnohokráte všechno. Tedy něco jiného. Ty ušetřené peníze dejme ve prospěch mezigenerační solidarity pro krásný život našich seniorů a vytvořme takové podmínky mladým lidem, aby se nemuseli bát mít potomka. Už dost falešných představ jak někoho převychováme. 

 

Toto jsou moje skutečné postoje k celospolečenským otázkám, na které jsem svými potencionálními voliči nejvíce dotazován. Ostatní kandidáti se budou nejspíše držet svých stranických kolejí. A pokud ano, tak stojím úplně na druhé straně názorového pole. 

Josef Zickler