Zdroj: Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Rozpočet projektu je ve výši 3 064 440,62 EUR, z toho dotace Evropské unie činí 2 604 774,52 EUR.
Pro Krajské ředitelství policie Libereckého kraje je vyčleněno 209 402 EUR, z toho dotace Evropské unie představuje 177 992 EUR.

Projekt bude realizován v období let 2019-2021. Partnery projektu jsou Krajská ředitelství policie Královehradeckého kraje – lead partner, Moravskoslezského kraje, Libereckého kraje, Olomouckého kraje, Pardubického kraje, za polskou policii Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu

Hlavním cílem projektu je posílit česko-polskou spolupráci v boji proti kyberkriminalitě, především vytvořením společné komunikační sítě, která v podporovaném území umožní systémovou spolupráci a rychlou výměnu informací mezi partnery přes hranici. Komplexní řešení problematiky kyberkriminality zajistí rovněž využití specializovaného forenzního vybavení a úzká spolupráce Policie ČR a Polska s Univerzitou Palackého v Olomouci. Všichni partneři budou díky projektu sdílet své know-how, policie v oblasti odhalování a potírání kyberkriminality a Univerzita Palackého v Olomouci v preventivní oblasti, ve které má dlouhodobě vynikající výsledky. Zmírnění dopadu kybernetických hrozeb na veřejnost zajistí rozsáhlá preventivní kampaň zaměřená na snížení rizikového chování uživatelů internetu, která bude probíhat zejména na školách v celém pohraničí. Dalším významným přínosem pro obyvatele česko-polského pohraničí bude rozšíření on-line poradny Univerzity Palackého v Olomouci.