Každý rodič si bytostně přeje, aby v rámci zdraví svých dětí musel řešit nanejvýš občasnou chřipku, či zadřenou třísku. Osud však na naše přání často moc nehledí a v nemocnicích po celé republice tak tráví týdny i měsíce tisíce hospitalizovaných dětí. I tam, a zejména tam, si potřebují hrát a smát se, protože psychická pohoda je pro uzdravení nezbytná. Důležitou roli proto hrají profesionální Zdravotní klauni, kteří dokáží zahnat strach, nudu i dát zapomenout na bolest.

Dětské klauniády

Pokud se s dítkem ocitnete v nemocnici je velká pravděpodobnost, že na Zdravotní klauny narazíte. Je jich celkem 86 a navštěvují dětská oddělení 63 nemocnic po celé republice. Za pacienty přicházejí na jakousi veselou vizitu v rolích legračních doktorů a sestřiček. Nemocniční chodby tak pravidelně prostupuje dětský smích, ať už se jedná o ambulanci, ortopedii, onkologii, transplantační či jiná oddělení. Alespoň na chvíli tak všichni zapomenou na strach, nudu a bolest. Díky SMÍCHUPLNÉ PODPOŘE mnoha individuálních dárců mohou klauni malé pacienty navštěvovat pravidelně během celého roku.


Díky Zdravotním klanům zní dětský smích třeba i na dětské onkologii. 

Návštěvy dětí v poslední fázi života i osamělých seniorů

Zdravotní klauni ročně uskuteční přes 3800 tříhodinových návštěv. Většinu z obrovského čísla tvoří dětské klauniády v nemocnicích, ale za pozornost stojí i další aktivity. S programem Přezůvky máme! klauni navštěvují vážně nemocné děti v paliativní péče, které tráví poslední okamžiky života doma s rodinou. Všem zúčastněným to umožní na chvíli zapomenout na bolavou přítomnost, strach z toho co přijde, a v budoucnu vzpomínat na hezké chvilky. Na vzpomínání je pak zaměřen i program Humor pro dříve narozené – tedy klaunské návštěvy často opuštěných seniorů v domovech, či klientů hospiců.


Program Přezůvky máme! probíhá u malého, vážně nemocného pacienta doma. 


Zdravotní klauni pomáhají seniurům vyvolat příjemné vzpomínky na mládí.

Operace malého pacienta? Jde to i bez strachu a pláče

Program NOS! (Na Operační Sál!) oceníte v případě, že dítě čeká plánovaná operace. Už při příchodu na oddělení se malého pacienta ujme Zdravotní klaun, absolvuje s ním všechna předoperační vyšetření a odveze ho až před dveře operačního sálu. K zákroku tak přichází vysmáté a klidné dítko, což oceňují nejen rodiče, ale i lékaři.


Přítomnost Zdravotního klauna před operací odbourává strach pacienta i rodičů.

Zdravotní klaun nedostává finanční prostředky od státu, jednotlivých zařízení, která navštěvuje ani nevybírá do kasiček na ulicích. Je financován především příspěvky individuálních dárců. Staňte se jedním z nich a POMÁHEJTE SMÍCHUPLNĚ i vy!