Práce europoslanců se dá hodnotit např. podle statistik MEPranking.eu. Vy jste se v ní ze všech českých europoslanců umístil na prvním místě pokud jde o vypracování zpráv, kterých jste celkově udělal 84. Proto se Vás, jakožto jednoho z "premiantů", chci zeptat, zda podle Vás tato statistika skutečně dostatečně vypovídá o Vaší práci v Evropském parlamentu.

Hodnotit jen podle jednoho parametru nikdy nemůže být zárukou objektivity a vždy by se měla aktivita hodnotit jako celek. Vyhrát ale zrovna u zpráv je velmi potěšující, protože o ně se vždy bojuje nejvíc a člověk opravdu musí prokázat znalost tématu, manažerské schopnosti i umění politické argumentace, aby zprávy získal. Zpráva je totiž klíčovým prvkem při vzniku nové legislativy a zpravodaj nese zodpovědnost za přijmutí či odmítnutí pozměňovacích návrhů i zprávy celkově. Je to tedy něco jako manažer firmy, pokud neodvede dobrou práci, spočítá mu to „správní rada“ v podobě ostatních kolegů europoslanců a další zprávy už třeba nikdy nedostane. Více zpráv je takovou odměnou za dobrou práci v minulosti.

Je podle Vás fér podle této statistiky srovnávat i další poslance, zejména ty, kteří se usadili na spodních příčkách žebříčku? Nebo je práce v europarlamentu tak subjektivní, že se hodnotí jen těžko?

Na důležitou zprávu má nárok každý europoslanec pracující intenzivně ve výborech (pozn. jsou i europoslanci, kteří v žádných výborech nejsou, není to totiž povinné). Platí ale, že nic nespadne do klína jen tak a člověk se musí hlásit a ze začátku třeba i přijmout něco, co nebude zrovna jeho nejoblíbenější šálek kávy. Pokud tedy někdo má po pěti letech mandátu třeba jen jednu zprávu, tak je oprávněné se ptát, na čem v parlamentu celou tu dobu pracoval. Jiná situace ale může být u poslanců zastávajících některou z vysokých pozic v Evropském parlamentu. Ti mají méně času na legislativní práci a je u nich určitě potřeba spíše přemýšlet nad jejich vlivem.

Které z činností, jenž statistika dokáže zachytit, mají podle Vás největší vliv v prosazení českých zájmů v europarlamentu? Vypracování zpráv, pozměňovací návrhy k nim, nebo třeba proslovy na plénu? A proč?

Rozhodně ty zprávy, protože zpravodaj má přímou možnost ovlivnit předkládanou legislativu a jak už jsem zmínil, je to on, kdo rozhoduje, zda se o nějakém pozměňovacím návrhu bude aspoň hlasovat na výboru. Jinými slovy má zpravodaj právo něco rovnou označit za bezpředmětné či mimo téma. Pozměňovací návrhy ale také hrají důležitou roli, hlavně třeba u témat k migraci nebo bezpečnosti, kde my Češi máme často úplně opačné názory než třeba kolegové ze Švédska, Itálie nebo Řecka. Proslovy na plénu jsou individuálním vyjádřením názoru poslance na věc, a když budu velmi upřímný, nezřídka mají jen důležitost jednoho postu na sociálních sítích. Skutečná práce se totiž odvíjí na výborech, v trialozích a při dalších jednáních, kde máme největší šanci prosadit české zájmy. Málokdo si totiž tvoří názor až na plénu, tam už většinou všichni chodíme s tím, že víme, jak budeme hlasovat.

Pokud ale mám hodnotit jen věci zachytitelné tou kvantitativní statistikou MEPranking.eu, tak největší vliv na prosazení českých zájmů v EU mají zprávy a pozměňovací návrhy. V nich se proto snažím být nejaktivnější a přicházet s konstruktivní kritikou. A vzhledem k tomu, že mi v podstatě vše prochází a dostávám další práci, tak myslím můžu mluvit i o tom, že ty návrhy mají hlavu a patu a je to tak nejen o nějakých „vysokých číslech“, ale opravdu i o kvalitě. Více informací o tom, co jsem konkrétně udělal, mohou lidé najít na mých webových stránkách.