Z HISTORIE VÝSTAVBY HVĚZDÁRNY

Stavba hvězdárny byla započata v říjnu 1958, v roce 1960 byla dokončena hrubá stavba budovy hvězdárny a po osazení kopulemi v letech 1962 a 1964 v listopadu 1965 byla hvězdárna slavnostně otevřena. V období od roku 1965 až do 90. let minulého století zde probíhala bohatá astronomická a společenská činnost.

ZMĚNY VLASTNÍKŮ HVĚZDÁRNY OD 90. LET 20. STOLETÍ

V roce 2003 došlo k prodeji hvězdárny tehdejším vlastníkem NAREXem Ždánice novému majiteli, v té době již astronomická činnost zanikla. V dalších letech hvězdárna několikrát změnila majitele, až v roce 2016 se ji podařilo Městu Ždánice získat do majetku. Budova od 90. let byla prakticky bez údržby a v době převzetí městem se v kopulích nenacházely žádné dalekohledy ani další astronomické přístroje, které prodal poslední majitel včetně vybavení promítacího sálu i sálu planetária.

OPRAVY A MODERNIZACE BUDOVY, REKONSTRUKCE PLANETÁRIA

Po převzetí budovy koncem roku 2016 město nejprve provedlo uklizení prostor hlavně původní budovy hvězdárny a zahájilo příslušné kroky k obnovení připojení k elektrické energii, vodě a zemnímu plynu. Město zpracovalo projekt kompletní modernizace prostor nejstarší části hvězdárny obsahující výměnu oken, nové ústřední vytápění, veškeré rozvody elektřiny a datové kabely. Samostatně bylo řešeno planetárium – úprava projekční plochy, nové osvětlení a ozvučení, moderní křesla pro 46 návštěvníků, samostatná vzduchotechnika a klimatizace sálu a instalace nového systému moderního digitálního planetária.

INTERIÉR HVĚZDÁRNY. Město jej postupně zařídí přístroji a nábytkemINTERIÉR HVĚZDÁRNY. Město jej postupně zařídí přístroji a nábytkemAutor: město Ždánice/archiv

PROVOZ PLANETÁRIA

Speciální software digitálního planetária umožňuje simulovat různorodé přírodní jevy a projekci unikátních sférických filmů z astronomie a jiných přírodních věd, ale také tvorbu vlastních astronomických pořadů, pořádání vzdělávacích i kulturních akcí a v neposlední řadě propojení s dalšími podobnými systémy po celém světě a spolupodílet se na vytváření audiovizuálního obsahu a standardu pro vizualizaci dat.

NOVÉ HLEDIŠTĚ PLANETÁRIA. Je vybaveno pohodlnými sedačkami.NOVÉ HLEDIŠTĚ PLANETÁRIA. Je vybaveno pohodlnými sedačkami.Autor: město Ždánice/archiv

To umožňuje kvalifikované obsluze planetária přistupovat k nejnovějším informacím a poznatkům z astronomie, kosmonautiky, informačních technologií a příbuzných technických oborů.

Cílem je zpřístupnění prostorů planetária nejen mateřským, základním, středním, vysokým školám a široké veřejnosti, ale i osobám se zdravotním postižením a připravovat pro ně vzdělávací programy „na míru“.

ASTRONOMICKÁ ČÁST

Spolu s rekonstrukcí budovy byly obnoveny nátěry kopule planetária a dvou kopulí hvězdárny a připraveny podmínky pro instalaci dalekohledů pro pozorování objektů vesmíru. V jedné kopuli budou osazeny výkonné dalekohledy s počítačovým naváděním, které umožní vyhledat a pozorovat tisíce kosmických objektů. Díky jedinečné poloze města Ždánice mezi Ždánickým lesem, Kyjovskou pahorkatinou a vrchovinou Chřiby je místo chráněno před světelným znečištěním a hvězdárna tak má vynikající podmínky pro astronomická pozorování. Přístroje mohou sloužit jak pro běžná večerní pozorování určená pro zájemce z řad veřejnosti, tak také pro pozorování mimořádných úkazů (zatmění Slunce, zatmění Měsíce, planety a podobně). Mohou je využívat také zaškolení pozorovatelé, kteří budou provádět odborná pozorování. V druhé kopuli bude instalován dalekohled s možností dálkové obsluhy při pozorování objektů noční oblohy a s využitím pro speciální vědecká pozorování.

Provoz hvězdárny, planetária i expozic zajistí odborní zaměstnanci, kteří program v planetáriu i v expozicích přizpůsobí jak věku návštěvníků, tak i jejich specifickým potřebám a budou vycházet z rámcových vzdělávacích programů.

Vladimír Okáč, starosta města Ždánic