Městu Ždánice se podařilo za poslední léta investovat finance z vlastní pokladny do řady velkých projektů, které přispěly podstatným způsobem ke zlepšení života ve městě. Mnohé z nich vám zde představujeme.

Novou vizáž má náměstí i autobusové nádraží

Po řadě let příprav a váhání byla v roce 2016 zahájena rekonstrukce náměstí. Vzhledem ke skutečnosti, že středem náměstí protéká Ždánický potok, byla tato rozsáhlá oprava zahájena vybudováním nových opěrných zdí potoka a jeho zamostěné části.

autobusové nádražíautobusové nádraží                                                        Autor: Město Ždánice

 

Polovina náměstí dostala novou povrchovou úpravu v roce 2016 a následující rok byla dokončena i zbývající část s napojením na státní silnici II/431. Vedle rozsáhlé opravy náměstí došlo v roce 2017 k vybudování nového autobusového nádraží na místě původního. Projekt však nově řešil sociální zázemí nádraží, rozšíření ploch zeleně a možnosti parkování na novém parkovišti.

Rovněž se podařilo, za přispění dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury, opravit chodník v délce více než 1,5 km podél hlavní silnice II/431, který je upraven i pro imobilní občany a pohodlně tak propojuje nové autobusové nádraží a opravené náměstí s dalšími částmi města.

Hvězdárna a planetárium ve Ždánicích zažívají obnovu

Celý objekt hvězdárny ve Ždánicích vznikal od šedesátých let minulého století postavením původní budovy hvězdárny se dvěma kopulemi, následně byla realizována přístavba budovy hvězdárny s kopulí planetária.

V souvislosti se změnami ve společnosti na začátku 90. let docházelo postupně k opakovaným změnám soukromých vlastníků areálu hvězdárny a ve skutečnosti budova v této době již neplnila svoji původní funkci a chátrala. V roce 2016 se ji podařilo získat do vlastnictví města v původním stavu z osmdesátých let, bez provádění údržby, prakticky bez použitelného vnitřního vybavení, kopule byly bez dalekohledů.

Protože se jedná o jednu z dominant města, bylo započato s obnovou nejstarší části budovy původní hvězdárny s kopulemi pro dalekohledy a planetáriem, které je i přes svoje stáří v dobrém stavu. Záměrem je nejprve prostřednictvím planetária navrátit život do budovy hvězdárny a obnovit tak její původní poslání.   Již v roce 2017, po úpravách několika místností na hvězdárně, byla zahájena pravidelná činnost klubu Domem dětí a mládeže Ždánice a rovněž bylo zahájeno pozorování hvězdné oblohy z terasy před budovou hvězdárny.

Byl již vybrán dodavatel na pořízení technologie a programového vybavení planetária, které umožní vedle pořadů z astronomie promítat rovněž sférické filmy z oblasti přírodních věd, naučných dokumentů, filmů pro děti a relaxačních programů. Oslovena tím bude široká veřejnost, od dětí z mateřských škol až po seniory ze široké škály zájmových oblastí.

V lokalitě pod hvězdárnou budou stát nové rodinné domy

V loňském roce město Ždánice ukončilo výkup pozemků pro první etapu výstavby rodinných domů a letos se podařilo připravit pozemek pro vybudování cestní sítě a rozvody inženýrských sítí pro celkem 37 rodinných domů ve třech základních variantách – řadový, polořadový a samostatně stojící dům.          Zastupitelstvo města doposud schválilo prodejní cenu za stavební pozemky ve výši 650 Kč za metr čtvereční. Na inženýrských sítích se již pracuje a měly by být hotové do listopadu letošního roku.

Hvězdárna a planetáriumHvězdárna a planetárium                                                  Autor: Město Ždánice

 

Dokončená cyklostezka přispěje ke komfortu cyklistů

S rozmachem cykloturistiky po krajině souvisí i dokončení cyklostezky Mikroregionu Ždánicko, jehož je město Ždánice členem. Od roku 2017 tak mohou cyklisté využívat celou trasu cyklostezky v délce přes devět kilometrů, od Uhřic-Janova dvora až po Ždánice.

Jedná se o příjemné svezení krajinou po trase bývalé železniční trati, a je tedy vhodná i pro méně zdatné cyklisty. Ti náročnější pak mohou dále pokračovat po cyklotrasách do údolí a kopců v okolí Ždánic, kde prochází další značené cyklotrasy spojující obce a města z obou stran Přírodního parku Ždánický les vyhlášeného v roce 1996.

cyklostezkacyklostezka                                                                Autor: Město Ždánice

 

Zde narazí na naučnou stezku o délce 17 km vedoucí lesem a na řadě stanovišť se pak mohou dozvědět o řadě zajímavostí o flóře a fauně Ždánického lesa, stejně tak i o těžbě ropy a plynu v jejich těsné blízkosti. Část Naučné stezky Ždánickým lesem rovněž prochází údolím s výskytem řady druhů denních i nočních motýlů. Na hřebenu Ždánického lesa je také přírodní rezervace U Vrby s divokou přírodou zdejších habrových a bukových lesů.

Ždánice žijí folklorem po celý rok

Nedílnou součástí života zdejších obyvatel je folklor a jeho tradice spjaté s okolní přírodou a životem lidí Hanáckého Slovácka. Od jara do podzimu zde řada folklorních souborů, od nejmenších dětí až po zkušené rodáky, pořádá několik setkání, jejichž hlavním posláním je sdružovat obyvatele Ždánic a okolních obcí, udržovat a předávat lidové tradice a folklor dalším zájemcům a nastupujícím generacím.

MUDr. Vladimír Okáč, starosta města