„Západočeská univerzita v Plzni nejsou jen přednáškové sály a výzkumná centra, ale je to prostor pro všechny, kteří na sobě chtějí pracovat a něco se naučit. Od dětských univerzit, přes letní školy a programy celoživotního vzdělávání. Výstava ukáže především aktivity, které univerzita realizuje pro veřejnost,“ říká Lucie Rohlíková, vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU, které výstavu ve spolupráci s oddělením vnějších vztahů Západočeské univerzity v Plzni připravilo. Návštěvníci uvidí, jak se univerzita podílí na kulturním životě města, jeho veřejném prostoru a jak její výzkumy ovlivňují život kolem nás. 


Západočeská univerzita v Plzni je jedinou veřejnou vysokoškolskou institucí sídlící v Plzeňském kraji. V současné době má 11 tisíc studentů, devět fakult s 62 katedrami a dva vysokoškolské ústavy. Díky celoživotnímu vzdělávání, které je její součástí, se formou přednášek, kurzů i ucelených vzdělávacích programů včetně oblíbené Univerzity třetího věku setkávají vyučující po celý rok se studenty všech generací a nejrůznějších zájmů. Inspirace, nápady a tvůrčí energie pak hravě překonávají hranice univerzitního kampusu, který nikdy neutichá, a to ani během prázdnin.

Západočeská univerzita v Plzni chce výstavou v mázhausu ukázat, že je hrdá na studenty, pedagogy a výzkumníky, kteří ve svých oborech dosáhli mezinárodních úspěchů, získali prestižní ocenění a především tím zlepšují svět okolo sebe. Možná ani netušíte, kde všude se s jejich ideami a objevy setkáváte. Přijďte se podívat na výstavu, která ukazuje, jak moc je univerzita součástí města a Plzeňského kraje, a jak se její součástí můžete stát také vy.

Na září chystá Západočeská univerzita také výstavu 70 let technického vysokého školství v Plzni věnovanou výročí, které si bude připomínat v nadcházejícím akademickém roce. Výstava se objeví před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje ve Smetanových sadech. Jednadvacet panelů představí všechny tři technické fakulty ZČU – elektrotechnickou, strojní a aplikovaných věd, spolu s nimi jejich výzkumná centra RICE, RTI a NTIS a také vysokoškolský ústav NTC. Výstava bude k vidění od 1. do 30. září.

 

Poslední dvě velké akce proběhnou opět na konci září. Široká veřejnost se může těšit na tradiční interaktivní přehlídku pracovišť univerzity a jejích partnerů - Dny vědy a techniky v centru Plzně nebo pokusy nabitou Noc vědců v Techmania Science centru.

 Studuj a bav se vědou
kdy: 23. 8. – 13. 9. (pondělí – pátek, 8:00 – 17:00 h)
kde: mázhaus radnice města Plzně, nám. Republiky 1
vernisáž: 26. 8., 17:00

 70 let technického vysokého školství v Plzni
kdy: 1. 9. – 30. 9.
kde: před Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje, Smetanovy sady

 Dny vědy a techniky
Interaktivní výstava promění na dva dny plzeňské centrum na vědeckou laboratoř. Přes třicet expozic představí vědu a techniku z netradičních úhlů pohledu. Přijďte si vyzkoušet, že věda je zábava!
kdy: 20. – 21.9. 2019
kde: centrum Plzně

 Noc vědců
Během Noci vědců se setkáte v netradičním čase s mnoha experimenty vycházejícími z našeho běžného života, i s pokusy, které jinde neuvidíte. Společně se Západočeskou univerzitou v Plzni budete objevovat fascinující svět vědy.
kdy: 27.9. 2019
kde: Techmania Science Center

Kontakt:
Celoživotní a distanční vzdělávání ZČU
Bc. Jakub Truneček
e-mail: jtrunece@rek.zcu.cz
mobil: 777 041 586