Po loňském otevření výuky na druhém stupni a částečné rekonstrukci interiéru včetně zajištění bezbariérovosti nyní začíná zjišťovat nadání svých dětí a žáků od 5 let. Při velmi dobrých výsledcích umožní vzdělávání ve skupinách pro vybrané předměty s otevřenou možností volby na straně žáka a rodiče. „Učíme děti nejen základní dovednosti, ale navíc podporujeme individuální přístup k řešení otázek s ohledem na jejich specifické nadání. Tím totiž disponuje každé dítě a jsem přesvědčena, že škola by měla umět objevit a rozvinout to nejlepší, co v nich je. Hledáme způsoby, jak těmto žákům poskytnout vhodnou péči,“ vysvětluje ředitelka školy Markéta Hujerová.

V září škola Rybitví přivítá nové prvňáčky. Pro ně je připraveno mnoho nadstandardních školních a mimoškolních aktivit. Mohou se těšit na výlety, exkurze a společenské či sportovní akce s důrazem na zdravý životní styl, dobré mezilidské vztahy a ekologii. Nechybí široký výběr volnočasových aktivit, pestrá je též nabídka sportovních kroužků.

Od září 2020 ve škole přibude sedmá třída. „Výuku pro starší děti kromě rozvoje jejich nadání směřujeme prakticky, s ohledem na blížící se volbu středního vzdělávání. V tom nám pomáhá Pardubický kraj formou exkurzí na střední školy jím zřizované, nebo zapojováním do projektů typu ZDRAVOhrátky, TECHNOhrátky a AMAVET. Záleží nám na tom, aby každý žák nalezl svůj obor, ve kterém se bude rozvíjet. V říjnu 2019 jsme ve spolupráci se společností Synthesia a Střední průmyslovou školou chemickou Pardubice otevřeli bezplatný chemický kroužek pro starší děti. Neopomíjíme ani orientaci v IT a dalších oblastech, včetně humanitních. Moderní vybavení získáváme díky podpoře obce Rybitví či z různých grantů a výzev, do kterých se zapojujeme,“ sděluje ředitelka školy Markéta Hujerová.

Zápis do 1. třídy ZŠ: Dálkovou formou od 1. do 30. dubna

Více na webových stránkách: www.skolarybitvi.cz