a svým umístěním v klidné části a v blízkosti lesa nemůže vytvářet lepší podmínky pro vyučování. Od nového školního roku navíc otevírá druhý stupeň. O tom, jak škola funguje, jsme si povídali s Markétou Hujerovou, ředitelkou školy.

Jaké jsou benefity vaší školy?
Za největší výhodu považuji rodinnou atmosféru, nejsou tu žádné davy žáků, jejich počet ve třídách se pohybuje od 15 do 20 dětí. Jsme zaměření všeobecně, poměrně hodně se orientujeme na sport, jsme součástí projektu Sportuj ve škole a Atletika bez bariér pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Navázali jsme spolupráci se společností Synthesia a plánujeme novou nabídku chemických kroužků.

Vybavení školy vyhovuje vzdělávacím potřebám dětí a žáků?
V této oblasti máme velké plány, které postupně úspěšně realizujeme. Jedná se o zřízení PC učebny, pro kterou jsme našli vhodné umístění a dále ji dovybavujeme dataprojektorem, notebooky a tablety a třídy zase interaktivními tabulemi. Pozadu nezůstává ani moderní sportovní náčiní a nářadí. Budova školy právě prošla velkou rekonstrukcí, za to velice děkujeme obci Rybitví.

Jaké volnočasové aktivity nabízíte?
Zájemci mají na výběr celou řadu kroužků – od roztleskávaček přes informatiku a anglický jazyk až k přírodovědným a literárně-dramatickým kroužkům.
O prázdninách proběhl 1. ročník příměstského tábora ve spolupráci se SKI fanatic. Ti pro nás chystají i kurz lyžování nebo in-line bruslení. Děti mohou nově navštěvovat hudební školu.

Při procházení školy jsem si všimla vyzdobených prostor, podílejí se na tom žáci?
Samozřejmě, ceníme si kreativity našich dětí i žáků, na úpravě školy si dáváme záležet. Celé září zde navíc bude probíhat výstava fotografií Tomáše Kubelky s názvem Čarokraj.

Za založením 2. stupně musí být velké množství práce, kdo přišel s touto myšlenkou?
Začali jsme na tom s obcí Rybitví pracovat prakticky hned od loňského srpna, kdy jsem převzala vedení školy. Na starší děti se už moc těšíme, přinesou nový vítr a možnosti. Věřím, že i jim nabídneme maximum aktivit.

Jak proběhne zahájení nového školního roku?
Vzhledem ke slavnostnímu otevření druhého stupně bude letos zahájení velkolepější. Plánujeme pozvat nejen rodiny dětí, ale i spřízněné hosty z širokého okolí, včetně paní starostky a zastupitelů obce Rybitví, a společně si užijeme přivítání nových šesťáků i vernisáž Čarokraje.

Více informací na http://www.skolarybitvi.cz/ nebo na facebooku ZŠ a MŠ Rybitví.