Erudio je jednoduše základka jako každá jiná, přesto se něčím liší. Například na hodiny tu nezvoní, vyučuje se v blocích, a i když existuje časový harmonogram hodin a přestávek, učitel výuku přizpůsobuje potřebám žáků a dynamice hodiny. „Nesoustředíme se na plnění nějakého rozpisu, ale především na to, aby žáci měli možnost probíranou látku opravdu vstřebat. Někdy děti nemají svůj den a po půl hodině je potřeba výuku přerušit a jít se proběhnout. Někdy naopak celý blok uteče, ani nevíme jak,“ vysvětluje ředitelka ZŠ Erudio Dana Bartlová.

První školní den 2018

Kromě oslovení „paní učitelko“ v Erudiu zaslechnete i „ahoj Dano“. Obě patří stejné osobě. Je totiž na dětech, jak se rozhodnou učitelky oslovovat. Tento trochu neformální přístup vznikl i proto, že na škole působí rodilí mluvčí angličtiny a zrovna angličtina si na vykání příliš nepotrpí.

U výuky angličtiny se na chvíli zastavíme, protože se také od ostatních základních škol v regionu liší. Děti se s angličtinou setkávají již od první třídy v rozsahu 10 hodin týdně, a to nejen při hodinách cizího jazyka, ale i výtvarné výchovy, pracovních činností či anglického klubu. Všechny tyto hodiny vede rodilý mluvčí, což překvapivě nedělá žádný problém ani dětem, které se s cizím jazykem setkávají poprvé.

Rodilí mluvčí angličtiny do školy kromě jazyka přinášejí i obohacení o jiné kultury, zvyklosti či učební postupy. Tak třeba výtvarná výchova. Letos děti získávají výtvarné dovednosti od těch nejpovolanějších. Paní učitelka Jan totiž na každou hodinu připraví dílo jednoho významného světového malíře a děti se s jeho životem a dílem nejenom seznámí, ale také si na jeho motivy zkusí vytvořit díla vlastní. Zatím si děti vyzkoušely styl Andyho Warhola, Vincenta van Gogha či Jasona Pollocka.

První školní den 2018

A nesmíme zapomenout na pohyb. I toho je v Erudiu hodně. Kromě dvou povinných hodin tělesné výchovy týdně tráví děti pohybem na čerstvém vzduchu také dvě půlhodinové přestávky denně, chodí se bruslit i běžkovat. Ve škole také probíhá v rámci odpoledních mimoškolních aktivit pohybová průprava Tanec & Divadlo a působí zde také kroužek dětské sebeobrany Krav Maga.

Ve škole vládne příjemná rodinná atmosféra a ve třídách je aktuálně průměrně 9 dětí. Pro příští školní rok sice škola eviduje zvýšený zájem, ale zachová se maximální kapacita 16 dětí v jedné třídě. „V Erudiu zůstává základní prioritou individuální přístup k dětem a důraz na kvalitu výuky, což při tomto počtu dětí ve třídě není problém garantovat,” potvrzuje ředitelka Dana Bartlová.

Obrázky od dětí

Škola klade na žáky poměrně vysoké nároky. Díky inovativnímu přístupu, zážitkovému učení a ohromnému nasazení pedagogického sboru to děti nejenom zvládají, ale škola je prostě baví.

„Pokud by rodiče uvažovali o Erudiu pro svého budoucího prvňáčka, mohou se na mě kdykoli obrátit, ráda jim poskytnu veškeré informace. Také se na nás mohou přijít podívat přímo k zápisu. Legislativa totiž neomezuje množství škol, do kterých mohou rodiče budoucí prvňáčky zapsat. Až následně si mohou zvolit, kde se jim líbilo nejvíce a do které základní školy v září dítě nastoupí. Zápis v Erudiu bude probíhat 12. dubna,“ uzavírá Dana Bartlová naši návštěvu. Tak ať se nové škole v Žamberku daří jako doposud.

Klára Nemanská

www.contipro.cz/kariera