Škola, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj má své sídlo na Žákovské ulici v Ostravě-Hulvákách a řadí se mezi úspěšné školy v zahradnickém oboru v rámci celé republiky.

Střední zahradnická škola byla založena před více než sto lety, její cíle se ale nemění. Zdroj: Zadavatel. Připravuje žáky nejen pro školu, ale hlavně pro budoucí život. Jedná se o velmi specializovanou školu pro výuku zahradnických a přírodovědných oborů. Nabízí nejen získání středoškolského vzdělání s maturitou v oboru Přírodovědné lyceum se zaměřením na botaniku a biologii člověka a oboru Zahradnictví se zaměřením na interiéry, exteriéry a design, ale také dva obory zakončené závěrečnou učňovskou zkouškou: Prodavač květin – florista a Zahradník.

Výuka probíhá v nadstandardně vybavených učebnách za použití moderních technologií, škola má i výborné zázemí pro kvalitní praktickou a badatelskou výuku. Propojuje teoretickou výuku s praxí a absolventi školy jsou firmami velice žádání. Patří mezi přírodovědné školy, které mají i skvělé zázemí pro realizaci environmentální výchovy. Má své arboretum, zelenou učebnu v přírodě i ovocný sad o rozloze 1 ha, kde pěstuje bioovoce. Žáci mají možnost absolvovat výuku přímo v přírodním prostředí, podílet se na ošetřování vzniklých sbírek rostlin, dále na navrhování i realizaci výsadeb. Zdroj: Zadavatel.

Škola je jedinou autorizovanou osobou v Ostravě pro vykonávání zkoušek k získání profesních kvalifikací Florista, Krajinář, Květinář, Sadovník, Školkař, Údržba veřejné zeleně, Vazačské práce, Zelinář v Ostravě a jednou ze dvou autorizovaných osob v celém Moravskoslezském kraji. Pořádá rovněž rekvalifikační kurzy, odborné přednášky, dny otevřených dveří pro veřejnost s poradenskou činností.

V žádné jiné škole v Moravskoslezském kraji se nevyučují obory architektura zahrad a parků, projektování zahrad, krajinná ekologie, vazačství  a výstavnictví apod. Uplatnitelnost absolventů je   proto velmi dobrá. Navíc  již v průběhu studia absolvují stáže a odborné praxe ve firmách a jsou připraveni jak na soukromé podnikání v zahradnictví, k dalšímu studiu na vysokých a vyšších odborných školách, ale také se uplatňují v řídících profesích na úsecích realizace a údržby veřejné zeleně, jako samostatní pracovníci v péči o golfové trávníky,  jako technici v klasických zahradnických firmách aj.

Více na stránkách školy www.szas-ostrava.cz

Zdroj: Zadavatel.