Počet Čechů, kteří soustavně třídí odpad, se za posledních 15 let zvýšil. Zatímco v roce 2003 jich bylo 63 %, loni už v ČR třídilo 73 % obyvatel. Z výzkumu vyplynulo, že nejvíce třídičů přibylo mezi lety 2003 a 2006, kdy bylo téma třídění odpadů poměrně nové a atraktivní. Během finanční krize v letech 2007 – 2009 došlo naopak k poklesu, pak se situace znovu stabilizovala. V posledních 5 letech je ale tempo růstu pomalejší – je to dáno částečně stárnutím populace a také pomalým rozvojem sběrné sítě v obcích a městech, kde není třídění odpadů prioritou.

Druhou, 27procentní, skupinu tvoří netřídiči a tzv. faktičtí netřídiči. Netřídiči se do systému sběru nijak nezapojují a netají se tím. Faktičtí netřídiči ale v průzkumech deklarují svoji účast na třídění komunálního odpadu, označují se za třídiče, ale reálně svůj odpad netřídí. V jejich případě je patrný efekt sociálního nátlaku – to znamená, že respondent odpoví tak, jak si myslí, že by měl odpovědět, aby byla jeho odpověď společensky korektní.

Průzkum také potvrdil rozdíly v podmínkách pro třídění odpadu napříč všemi kraji. Zajímavé je například subjektivní vnímání vzdálenosti ke kontejnerům na tříděný odpad. Zatímco v Karlovarském a Pardubickém kraji jsou barevné kontejnery dostatečně blízko pro více než 80 % lidí, na Vysočině a v Jihočeském jsou „blízko“ pro 61, respektive 63 % obyvatel.   

Zajímavé je i zjištění, že obyvatelé z různých krajů mají také rozdílný zájem o tématiku třídění a zpracování odpadu. Největší zájem o tyto informace mají lidé v Jihomoravském, Moravskoslezském a Zlínském kraji a v Kraji Vysočina. Naopak obyvatele v Karlovarském, Ústeckém a Plzeňském kraji toto téma spíše nezajímá. Napříč regiony pak logicky platí, že více se o téma zajímají třídiči než netřídiči. 

A nakolik je pro obyvatele ČR problematika třídění komunálního odpadu důležitá? Zatímco v roce 2001, kdy bylo téma třídění odpadů nové, byla o důležitosti třídění rozhodně přesvědčena nadpoloviční většina Čechů, po roce 2004 nepřesáhl podíl obyvatel rozhodně přesvědčených o důležitosti třídění 45% hranici. Podíl lidí, kteří jsou skálopevně přesvědčeni, že třídění odpadu není důležité, ale klesá – v roce 2012 jich bylo 27 %, aktuálně je jich 21 %.