Každý měsíc uvádíme jedno z českých divadel, které se věnuje tvorbě pro děti, potažmo tvorbě takzvaných rodinných inscenací. Naše přehlídka je dokonce soutěžní a nestrannými porotci se stanete Vy, naši diváci. Pomocí žetonů budete hlasovat, zda byla inscenace Vynikající, Chvalitebná nebo Dobrá.
Při závěrečném představení v listopadu 2018 pak budou slavnostně vyhlášeny výsledky Vašeho hlasování.

Jako další se v neděli 21. 10. v 10:00 a ve 14:30  představí Divadlo Víti Marčíka s pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda.

Víťa Marčík se svým svébytným vyprávěním pohádek je známou postavou loutkářského světa. Přijďte se přesvědčit a bavit se budou nejen děti, ale i dospělí.

V listopadu festival vyvrcholí ve třech dnech, kdy se pobavíte u nonverbálního představení Růžový host Divadla Guliwer z Varšavy, z Korejské republiky přiveze Divadlo Puzzle komorní pohádku Sugungga aneb Druhá strana světa a Divadlo Radost nabídne pro dospělé publikum Kabaret Nohavica.

Věříme, že se budete bavit náramně a opět u nás budete mít radost!

 Informace o festivalu i program naleznete na: www.divadlo-radost.cz