DofE je vzdělávací program, který mladým lidem od 14 do dovršení 25 let umožňuje rozvíjet své dovednosti a aktivně využívat volný čas.

„Chápeme vzdělání nejen jako tradiční předávání vědomostí. Každý mladý člověk se ve věku, kdy studuje na střední škole, stává tím, kým bude po zbytek života, uvědomuje si, co je pro něj důležité, učí se stanovovat si cíle a jít za nimi. Tohle chceme našim žákům umožnit,“ říká ředitel Wichterlova gymnázia Jan Netolička.

První studenti zapojeni do projektu již představili své zkušenosti i svým spolužákům na přehlídce studentských projektů Inspiro. Tu připravilo Wichterlovo gymnázium i pro talentované studenty zapojené do jiných aktivit v rámci projektu Škola je nám malá, který finančně podpořilo město Ostrava. Studenti Wichterlova gymnázia si tak mohou plnit sny a rozšiřovat obzory nad rámec běžné středoškolské výuky nejen pod vedením svých pedagogů, ale i odborníků z univerzit a odborných firem.

V programu DofE si mladí lidé stanovují individuální cíle a výzvy v několika aktivitách a na cestě k jejich splnění posilují svou zodpovědnost a vytrvalost, poznávají a překonávají sami sebe a získávají nové dovednosti, užitečné pro další studijní i pracovní život. Navíc se zapojením do programu stávají součástí mezinárodní komunity a v případě potřeby mohou získat finanční podporu pro své aktivity.

Po celém světě se již do programu DofE (The Duke of Edinburgh´s International Award) zapojilo přes osm milionů mladých lidí. V ČR účastníci programu DofE mimo jiné věnují ročně 30 000 hodin komunitě a potřebným v rámci své dobrovolné činnost.

Další podrobnosti na facebookových nebo webových stránkách školy.