Plzeňský kraj – Máte doma „deváťáka“


s technickými vlohami a zvažujete společně výběr střední školy? Pokud přemýšlíte o výběru řemeslného oboru s výučním listem, ale nemáte přehled, jaké učební obory nabízejí školy v Plzeňském kraji, může vám pomoci webový portál kraje. Na stránkách www.technikaaremeslo.cz, který je zřízen přímo Plzeňským krajem, najdou zájemci řadu informací.  

„Tento portál by měl být pomocníkem žákům 9. tříd základních škol při výběru střední školy, kam nejpozději do 1. března 2019 musí odevzdat přihlášku,“ říká Jaroslava Havlíčková, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Na webovém portálu objeví návštěvník jak seznam technických škol v Plzeňském kraji, tak i studijní obory, které dané školy nabízejí. Je zde kompletní přehled řemeslných oborů, ve kterých je možné získat výuční list. „Uděláte si tak představu o náplni studia, včetně možností dalšího uplatnění na trhu práce po úspěšném absolvování,“ dodává Havlíčková.Orientace na stránkách je jednoduchá. Například v záložce „školy“ zájemce hned zjistí, jaké střední učiliště či střední škola vyučuje řemeslné obory. 

Rubrika „obory“ je zase možností, jak získat kompletní informace o náplni jednotlivého oboru včetně možností uplatnění na trhu práce. Web poskytuje také informace o významných zaměstnavatelích, kteří často se školami úzce spolupracují.  

V oblasti „přijímací řízení“ se zase případný zájemce o studium dozví nejen podmínky k přijetí, ale i třeba k čemu budete potřebovat tak zvaný zápisový lístek ke vzdělávání. Na přehledné mapě je navíc možné vybrat školu, která je nejblíže k bydlišti nebo do které je nejlepší vlakové či autobusové spojení z domova. 

ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

„Pořekadlo, že řemeslo má zlaté dno, je v dnešní době stále aktuálnější. Schopný řemeslník může dosáhnout na opravdu zajímavé finanční ohodnocení své práce a situace na trhu práce je taková, že je poptávka pro řeznících, kuchařích a také samozřejmě po technicky zaměřených absolventech odborných učilišť“, uzavírá téma Havlíčková. 

V dalším vydání se zájemci dočtou bližší informace o maturitních oborech technicky zaměřených středních škol, které jsou v Plzeňském kraji k dispozici. (red)