Milan Drábek vystudoval Střední uměleckoprůmyslovou školu sklářskou v Kamenickém Šenově v oboru malování a leptání skla. Od maturity v roce 1976 se věnuje designu, výrobě a restaurování vitráží. Od roku 1994 je držitelem licence MK ČR na restaurování vitráží. Kromě restaurování vitráží se věnuje sklářskému designu a atypickým svítidlům.

Kompletní výčet restaurovaných objektů, na kterých pracoval, by dnes již asi nedal dohromady. Jen v Praze jich byla celá řada jako například: Živnostenská banka, Týnský chrám, Ministerstvo hospodářství nebo Národní technické muzeum a další. Z významných zahraničních restaurátorských prací by mohl jmenovat: chorvatskou poštovní banku, chorvatský parlament, Bytový dům v Lipsku, budovu České ambasády v Budapešti nebo chorvatský státní archiv, který patří zcela určitě k nejobsáhlejším zakázkám v oboru restaurování, neboť se jednalo asi o 400 m2 plochy. Jeho jméno spojené s restaurováním vitráží figuruje také v řadě objektů po celé naší vlasti. Jen v našem kraji jich bylo hned několik. Například v kostelích v Hlučíně, Bohumíně, Českém Těšíně, Frenštátě pod Radhoštěm nebo v opavském Kulturním domě Petra Bezruče.

Za bezmála čtyřicet let práce v oboru je výčet prací opravdu dlouhý. Před měsícem skončil na zakázce pro Národní technické muzeum a právě nyní pracuje na zakázce pro kostely v Mariánských Radčicích a ve Mšeně u Mělníka.

Vzhledem k tomu, že vystudoval ateliér vedený významnými sklářskými výtvarníky jako například Josef Kochrda, Pavel Werner, Josef Khün a další, neměl ani on sám daleko k výtvarničení a designu. Tento fakt byl navíc umocněn tím, že studoval a doposud působí na Novoborsku, tudíž v kraji přesyceném sklárnami a sklářskými technologiemi. Své tvůrčí nadání pak uplatnil v řadě skleněných artefaktů, atypických svítidel, ale také v architektuře včetně sakrálních staveb. Jeho design se objevil na vitrážích v Německu například: Marienhospital v Darmstadtu, klášter Gengenbach nebo kostel v Ziltendorfu. Jeho vitráže zdobí také interiér české ambasády ve Vídni.

Z domácích objektů, kde se jeho návrhy objevily, by jmenoval kostel svatého Václava v Břeclavi, kde je na 150 m2 moderních vitráží. Dále pak kostel svatého Jana Křtitele ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde kromě restaurování dvou figurálních oken zhotovil 13 nových vitrážových oken. V tomto kostele výtvarně zpracoval původní skici světských motivů po zemřelém autorovi Václavu Vrbovi. Přestože, podle slov samotného Milana Drábka, nebylo snadné vcítit se do představ a rukopisu druhého výtvarníka, dopadly vitráže ke spokojenosti všech stran zúčastněných kolem rekonstrukce tohoto kostela.

V poslední době se Milan Drábek věnuje technice ledových květů. Jedná se o prastarou techniku, kterou si Milan Drábek velice oblíbil a vnesl do ní neobvyklé kouzlo svých nápadů. Posunul tak tuto úžasnou možnost dekorování skla od pouhé poledované plochy až k výtvarnému dílu. Dle jeho slov má tato technika jednu nevýhodu v tom, že je náročné převádět ji na fotografiích, neboť se jedná převážně o hru světel, stínů a optických efektů na čirém skle. Může vyrábět výplně do dveří pro staromilce, ale i pro ty, kteří mají blíže k modernímu umění. Tato technika, ač stará je v jeho podání nevšední. Důvod? Ač v principu jednoduchá, výsledky se dostaví po dlouhém čase zkoušení a je třeba veliké míry trpělivosti.

Milan Drábek

471 51 Svor č.184
Česká Republika
Tel.: 603 532 343
E-mail: drabek.svor@email.cz

http://www.drabek-vitraze.cz/uvod/