Jak jsme na tom se sběrem vysloužilých světelných zdrojů?

Domácnosti a firmy v loňském roce sebraly a předaly k recyklaci 727 tun světelných zdrojů, předloni to bylo jen o tunu méně. Sebrané množství představuje zhruba pět milionů kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED žárovek. I když se sebrané množství zvyšuje jen mírně, i tak se daří Čechům dosahovat nadstandardní míry recyklace.

Zdroj: Youtube

Jak jsou nastaveny evropské recyklační cíle pro osvětlovací zařízení? Čeká nás v tomto smyslu v blízké budoucnosti nějaká zásadní změna?

Požadavky EU na míru sběru elektroodpadu se postupně, ale neustále zvyšují. Do roku 2015 byla stanovena míra sběru v úrovni 4 kg/na obyvatele ročně. Od roku 2016 se změnila metodika a přišla povinnost zajistit sběr elektroodpadu v návaznosti na množství elektrozařízení uvedených na trh v předchozích třech letech. Prozatím se jedná o cíl sběru 40 %. Tento cíl bude od roku 2021 pro Českou republiku zvýšen dokonce až na 65 %.

A jak se tedy daří tyto cíle plnit?

Úroveň sběru u Ekolampu se u světelných zdrojů pohybuje kolem 60 %, což je i v rámci celoevropského srovnání velmi dobré číslo. Je potřeba vnímat to, že některé typy vysloužilých elektrozařízení se sbírají hůře než jiné. Zatímco třeba u takové vysloužilé pračky řeší spotřebitel klasický nerudovský problém „kam s ní“ a nakonec mu v drtivé většině stejně nezbyde nic jiného než ji odvézt na nějaké sběrné místo, u světelných zdrojů je z hlediska jejich sběru komplikované to, že jsou relativně malé a část spotřebitelů je proto jednoduše hodí do popelnice. Sběr světelných zdrojů je tedy extrémně finančně náročný a podle míry sběru světelných zdrojů se pozná opravdu kvalitní kolektivní systém, tedy organizace, která vysloužilá elektrozařízení zpětně odebírá. 

Zdroj: Asset Media

Jak rozvíjíte síť sběrných míst v posledních letech?

Sběrná síť je průběžně rozšiřována s ohledem na zákonné požadavky a dostupnost sběrných míst občanům. V současné době je v České republice k dispozici více než 4 400 sběrných míst. Vysloužilé zářivky lze odevzdat ve sběrných dvorech, obchodech s elektrem či u prodejců světelných zdrojů. Malé sběrné nádoby jsou také velmi často rozmístěny v supermarketech či nákupních centrech, na obecních a městských úřadech. Abychom spotřebitelům zjednodušili sběr světelných zdrojů, vyvinuli jsme mobilní aplikaci „Kam s ní?“, která vyhledá nejbližší sběrné místo na světelné zdroje. Tato aplikace je zdarma ke stažení pro uživatele mobilních zařízení s operačním systémem android a iOS. 

Více na www.ekolamp.cz