Vylepšení zdravotní péče, omezení ubytoven či chráněná oblast Brdy

 

Přinášíme rozhovor s kandidátem do Senátu ČR za KSČM, zastupitelem města Horní Bříza, panem Zdeňkem Chýnovským.

 

Jak jste se dostal k politice?

Na úvod se představím – žiji v Horní Bříze, je mi 54 let, jsem 28 let ženatý, mám jednoho syna a mezi mé velké koníčky patří motorismus. Nikdy jsem nechtěl být politicky činný, ale do politického života mě přivedla práce na MěÚ Horní Bříza. Tak jsem se vydal na cestu, která mě zavedla do komunální politiky a přes volby do Parlamentu ČR až do našeho senátního obvodu č. 8. 

 

A teď něco o vašich volebních prioritách.

V okrese Plzeň-sever schází okresní nemocnice a v okrese Rokycany není podle reakcí občanů situace také uspokojivá. Proto chci přispět nejen k zachování nemocnice v Rokycanech, ale také ke zkvalitnění a rozšíření zdejší péče. Inicioval jsem vznik petice určené Radě Plzeňského kraje, týkající se Rokycanské nemocnice. Podpořit petici svým podpisem můžete i vy. Poukazuji také na další problém Rokycanska – ubytovny se zahraničními pracovníky. Mám řadu zkušeností, které jednoznačně podporují mou snahu omezit je. Nezbytná je spolupráce se státní a městskou policií, hygienou, hasiči i se samotnými agenturami, které tyto zaměstnance najímají. Jako senátor mohu účinněji přispět k potřebné změně legislativy. Ještě mám jedno prioritní téma – Brdy. Přesněji řečeno jejich rozvoj a budoucnost po zrušení vojenského prostoru. Shodu jsem tady našel se starostou Jinců na Berounsku p. Josefem Hálou. Současný stav by se měl zachovat, domníváme se oba. Soudím, že stejný názor mají také obyvatelé měst a obcí přiléhajících k Brdům. Určitě by si zasloužily zůstat oázou nedotčené přírody. S tím souvisí také jednání s p. Irenou Nezbedovou, starostkou obce Zaječova. Obec postihly letos na jaře vydatné přívalové deště, doprovázené bleskovou povodní. Voda ničila chodníky a dešťovou kanalizaci a škody dosáhly několika miliónů korun. Zajímal jsem se o to, jakou podporu obdržela obec od státu a kraje a jak by se taková pomoc získávala v případě, že by něco podobného postihlo obyvatele na Rokycansku.

 

Sebeupřímnější myšlenku, sebelepší nápad není možné realizovat bez podpory vás, občanů, uzavírá kandidát do Senátu ve volebním obvodě č. 8 (Rokycansko, Plzeň-sever, Berounsko) p. Zdeněk Chýnovský.