V andropauze dochází ke snížení hladiny tvorby testosteronu, muži na tuto změnu reagují individuálně. U některých se neprojevují žádné příznaky a někteří zase bojují se všemi známými symptomy mužského přechodu. Některé průvodní jevy nedostatku testosteronu však nejsou na první pohled zřetelné a projeví se až po letech, jde například o osteoporózu či kardiovaskulární onemocnění. Naopak jiné příznaky zaznamená okolí okamžitě, jde o zvýšenou únavu, výkyvy nálad či sklon k depresím. U některých mužů se v andropauze může rozvinout až celková apatie, která se projevuje jako ztráta životní energie doprovázená pocity nadbytečnosti či ztráty smyslu života.

Projevy andropauzy se u mužů liší

Proč se projevy přechodu u jednotlivých mužů liší, nelze jednoznačně říci. Svou roli v tom hraje bezesporu genetika i osobnost člověka. Někdo svoji mužnost spojuje s neomylností a neporazitelností a projev slabosti je pro něj nepřijatelný, proto na své okolí může reagovat podrážděně. Každý člověk na přechod a sníženou hladinu testosteronu reaguje jinak, někdo se stáhne spíše do ústraní, jiný se může projevovat útočně až agresivně. Toto chování však značně ovlivňuje jeho okolí, ať už vztahy v rodině, mezi přáteli nebo v pracovním kolektivu. Změny nálad se nejvíce podepisují na partnerském soužití.

Partneři mohou projevy andropauzy zaměnit za podezření z nevěry

Agresivita i apatie v andropauze má vliv na partnerskou komunikaci a vyvolávat napětí ve vztahu. Problém nastává zvláště tehdy, když si partneři neuvědomí, kde je pravá podstata potíží. Protože povědomí o mužském přechodu není příliš rozšířené. Navíc v andropauze může docházet i ke ztrátě chuti k sexu či zhoršení až ztrátě erekce. Právě tyto poruchy vážně ovlivňují partnerské vztahy. U nepoučeného a nevnímavého protějšku totiž může dokonce dojít k podezření z nevěry.

Proto je důležité ve vztahu o všem komunikovat. Ženy by měly partnera podpořit a ujistit jej, že za ním stojí a pomoci mu najít cestu k řešení. Úkolem partnerky je také pomoci muži uvědomit si, že přiznání toho, že se dostává do andropauzy, není projevem slabosti. Naopak pojmenování problému pomůže včas najít řešení, zachovat si mužnost a obnovit harmonii ve vztahu.

Řešení může přinést kvalitnější spánek

Nejúčinnějším řešením je změna životního stylu, mužům prospěje úprava denního režimu, dostatek fyzické aktivity a odbourání stresu. Díky těmto změnám lze zlepšit kvalitu spánku. Testosteron se totiž tvoří nejvíce v noci a v brzkých ranních hodinách, tedy ve fázích hlubšího spánku. Navíc lze projevy andropauzy mírnit užíváním doplňků stravy jako je například Sarapis pro muže. Pokud ale nízká hladina testosteronu bude nadále přetrvávat, je vhodná i substituční hormonální terapie vedená odborníkem, tedy lékařem z oboru andrologie, urologie, endokrinologie či sexuologie.

Více informací získáte na www.vegall.cz